Onderwijsproject Globaland op De Mavo Vos

11-03-2019 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - De eerste klassen van De Mavo Vos uit Vlaardingen nemen op 21 en 22 maart deel aan het tweedaagse onderwijsproject van Globaland. In een spannend simulatiespel besturen de leerlingen hun eigen land en leren problematieken over de maatschappij en de wereld. 

Het project staat in het teken van de virtuele wereld van Globaland, waar in de landen een problematische situatie heerst. Het onderwijs is slecht, er is een slechte infrastructuur en het milieu is vervuild. In groepjes vormen de leerlingen de nieuwe leiders van deze landen waarbij het in vier spelrondes hun taak is om de situatie in hun land te verbeteren.  

In diverse actieve praktische opdrachten kunnen de groepjes leerlingen zogenaamde Globa’s verdienen, de munteenheid in Globaland. Zij kunnen een lied of een rap zingen, een toneelstuk opvoeren of een verhaal vertellen door middel van een lego bouwwerk. Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken gezet en vormen zij hun mening over deze problemen. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen. 

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienen, investeren zij in hun land. In vier rondes krijgen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa’s mogen ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe dit geld wordt verdeeld over de ministeries en met welke groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen? De feedback op hun keuzes krijgen de leerlingen via grappige ‘cartoonstickers’ die zij op een grote poster plakken. Dit poster geeft aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende spelronde. Er wordt een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen kunnen zien hoe het gaat met hun land. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen. 

Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Globaland die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Het project levert innovatief onderwijs op. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken, in groepen brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project heeft de vorm van het bij jongeren zeer populaire simulatiespel en bevat alle ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen. 

Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelen bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan deze onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten en jongerenreizen over mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl .

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date