PvdA pleit voor extra hulp kinderen met ‘rugzakje’

09-04-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – 5.500 kinderen met medisch/psychische klachten hebben in Nederland moeite om een school te vinden waar ze aangenomen worden, waardoor ze uiteindelijk thuis komen te zitten. Tussen het schooljaar 2010/11 en 2015/16 is er landelijk een stijging van vrijstellingen van onderwijs zichtbaar van 3.107 naar 5.537 kinderen. De PvdA in Vlaardingen maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het college.

,,Uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs blijkt, dat er een opvallende groei van vrijstellingen van onderwijs heeft plaatsgevonden onder 16 – en 17-jarigen, vanwege autisme, angststoornissen, ADHD of ADD, depressie of een trauma’’, aldus de PvdA. ,,Volgens voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert kunnen veel van deze leerlingen wel leren, maar hebben daarbij extra hulp nodig. Sommige scholen vinden dat lastig en de expertise is vaak niet in huis waardoor de kinderen niet terecht kunnen op reguliere scholen. Ouders vragen dan noodgedwongen een vrijstelling aan. Anders zijn ze strafbaar, omdat hun kind niet naar school gaat.’’

De fractie wil nu van het college weten hoeveel vrijstellingen er in Vlaardingen afgegeven zijn in de periode van in de periode vanaf schooljaar 2010/2011 tot 2015/16. Daarnaast wordt gevraagd hoeveel procent van de kinderen in Vlaardingen met een “rugzakje” wel kunnen leren, maar extra hulp nodig hebben die nu niet of onvoldoende krijgen. Tenslotte wil de fractie weten wat de gemeente kan en gaat doen om het aantal kinderen dat nu niet naar school gaat vanwege medische/psychische problemen beter te ondersteunen.


Gerelateerd