Schoolbesturen en gemeente ondertekenen Integraal Huisvestingsplan

13-07-2020 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Op maandag 13 juli hebben wethouder Sebastiaan Nieuwland namens de gemeente Vlaardingen en de schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs hun handtekening gezet onder het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair en voortgezet onderwijs gemeente Vlaardingen 2020 – 2029.

Het IHP is een kaderstellend plan. In dit plan staan de maatregelen opgenomen die de gemeente Vlaardingen en de schoolbesturen samen gaan nemen om te zorgen voor voldoende, aantrekkelijke, veilige en gezonde onderwijsgebouwen voor de meer dan 10.000 kinderen die dagelijks in de gemeente Vlaardingen naar school gaan. Het gaat hier om nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van de onderwijsgebouwen. Deze maatregelen passen binnen de gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting die de gemeente en de schoolbesturen hebben omschreven. De komende 10 jaar zal dit plan uitgevoerd gaan worden. Momenteel vinden er nog gesprekken plaats tussen de gemeente en schoolbestuur Lentiz. In afwachting op de uitkomst hiervan heeft Lentiz er voor gekozen om het IHP niet te ondertekenen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date