Schoolvakantie ? Echt niet !

26-04-2016 Onderwijs Redactie

De leerlingen worden verwelkomd door Jan van der Kolk

VLAARDINGEN – De meeste middelbare scholieren genieten nu van een welverdiende vakantie. Op de Jozefmavo aan de Willem de Zwijgerlaan gaan de lessen echter gewoon door; dat wil zeggen voor tweede en derde klassers die zich op hun tentamens willen voorbereiden.

Twee weken lang is er Lenteschool op de Jozefmavo en zo’n 70 leerlingen worden bijgespijkerd in allerlei vakken door 12 studenten van de Universiteit Leiden. Het gaat daarbij niet per definitie om leerlingen die nu nog te lage cijfers hebben, maar ook om leerlingen die zich gewoon wat zekerder willen voelen voor de komende schoolexamens.

Teamleider en docent Jan van de Kolk is één van de initiatiefnemers van de Lenteschool. Van der Kolk: ,,Uit analyse van de resultaten die de leerlingen in de loop van het schooljaar boeken, is gebleken dat het 2e rapport al vaak een indicatie geeft over de kansen die een leerling heeft op overgaan of doubleren. Opvallend is dat in de loop van de laatste periode van het schooljaar de cijfers bij heel wat leerlingen een dalende tendens vertonen. Het zou een heel positief effect kunnen hebben, als leerlingen precies in die periode de mogelijkheid  krijgen hun resultaten op peil te houden of te verbeteren.  Die mogelijkheid is er met de Lenteschool. Leerlingen die daarvoor naar het oordeel van de docentenvergadering in aanmerking komen, zouden in de meivakantie de lessen van de Lenteschool kunnen gaan volgen. Voorwaarde voor deelname is dat de leerling sterk gemotiveerd is en dat de ouders er volledig achter staan’’.

,,Lesdagen duren van 9.30 uur tot 15.30 uur’’, vervolgt Jan van der Kolk. ,,Er wordt één week gewerkt aan een vak. Met iedere leerling wordt een planning gemaakt. De tweede week is er ruimte voor een ander vak dat herkanst kan worden. Traditioneel kennen veel scholen de Zomerschool, maar juist voor de laatste tentamenronde in een jaar willen we de kans vergroten dat leerlingen er nog beter voor komen te staan. Wij denken in ieder geval met de Lenteschool nog meer leerlingen over de streep te kunnen helpen’’.

 

 Gerelateerd