Stichting Aanzet krijgt 10.000 euro van het Skanfonds

17-11-2014 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Stichting Aanzet krijgt een bijdrage van Skanfonds voor het tweede jaar van het project ‘Voorleesplezier’.  Voorleesplezier is een leesbevorderingsproject en is bestemd voor kinderen van twee tot twaalf jaar met een taalachterstand. De nadruk ligt op kinderen van twee tot vier jaar. Daarnaast komen kinderen van vier tot twaalf jaar in aanmerking die in een ‘schakelklas’ zitten. De taalachterstand kan ontstaan zijn doordat kinderen Nederlands als tweede taal gebruiken of doordat zij opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving. 

Voorleesplezier is een project dat plaatsvindt in gezinnen, gewoon thuis dus. Een vrijwilliger komt wekelijks voorlezen en laat zien aan de ouders hoe je op een speelse manier met taal bezig kunt zijn. 

De resultaten van Voorleesplezier zijn de veranderingen in het gezin. De ouders worden zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en zijn zekerder om zelf voor te lezen.  Het voorlezen in de één op één situatie geeft resultaat! De vrijwilligers ervaren naast het plezier dat aan voorlezen wordt beleefd ook een grote verantwoordelijkheid. Dikwijls zijn zij de eerste autochtone Nederlander die in een gezin thuis komt. Er ontstaat een vertrouwensband. Ouders komen met allerlei vragen naar hen toe: over de Nederlandse samenleving, over opvoeding etc. 

Skanfonds geeft mensen de kans
Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skanfonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.

Gerelateerd