Stichting Aanzet trots op ouders Opstap

16-06-2015 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Maandag 15 juni werd op het Kindcentrum PWA het project Opstap feestelijk afgesloten voor de ouders van CBS De Schakel en het Kindcentrum PWA, die het afgelopen jaar aan het project hebben deelgenomen. 

Alle ouders ontvingen uit handen van de directeuren van beide basisscholen een bos bloemen. De ouders die na twee jaar het project bij Aanzet hadden afgerond, ontvingen ook het welverdiende certificaat. De directeuren spraken uit enorm blij te zijn met deze ouders, die zo bewust bezig zijn met de ontwikkeling van hun kind(eren). 

Opstap is een gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van vier tot zes jaar met ouders die meestal zelf niet hoogopgeleid zijn. Met een groot aantal werkmaterialen en leesboekjes oriënteren kinderen zich spelenderwijs op het lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Opstap stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding en ondersteunt de kwaliteit van de interactie in het gezin. 

Concreet bestaan er voor de ouders de volgende vijf vuistregels:

  • Kijk en luister naar je kind
  • Volg je kind
  • Praat met je kind
  • Moedig je kind aan
  • Bied je kind structuur 

De consulenten van Aanzet zijn trots op ‘hun’ ouders. De ouders die één jaar bezig zijn met het programma willen er graag mee doorgaan! Zij geven aan, dat zij en hun kind er veel aan hebben gehad in het afgelopen jaar.

 

Gerelateerd