UN1EK draagt IKC ’t Palet over aan KomKids

06-07-2016 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Op donderdag 30 juni tekenden Claudia Doesburg, lid van het college van bestuur van UN1EK en Yde Dragstra, directeur van KomKids, de overeenkomst voor de overdracht van de peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang in IKC ’t Palet. Op 1 september draagt UN1EK deze locatie over aan KomKids.

De gemeente Vlaardingen en alle organisaties voor onderwijs en opvang in de stad hebben een gedeelde visie op het aanbieden van onderwijs en opvang vanuit integrale kindcentra (IKC’s) in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

UN1EK heeft in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vijf IKC’s, twaalf basisscholen, twaalf peuterspeelzalen en vijftien kindcentra voor hele dagopvang en/of buitenschoolse opvang. De basisschool in IKC ’t Palet hoort bij SIKO (Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs). SIKO heeft negen scholen in Vlaardingen en Schiedam en werkt al meerdere jaren samen met KomKids Kinderopvang. KomKids, met locaties in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam, is sinds dit jaar ‘preffered partner’ van SIKO in het realiseren van integrale kindcentra.

Liefde voor het kind staat centraal


,,Om de continuïteit voor kinderen te waarborgen verhuizen ook onze medewerkers bij IKC ’t Palet mee naar KomKids’’, vertelt Claudia Doesburg. ,,Natuurlijk doet het een beetje pijn om afscheid te nemen van gewaardeerde collega’s, van ouders en kinderen en van deze mooie locatie. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de nieuwbouw én in de samenwerking binnen het team van IKC ’t Palet. Er staat iets goeds waar we trots op zijn. Aan de andere kant, wanneer we als partijen voor onderwijs en opvang samen aan tafel zitten blijkt dat de liefde voor het kind centraal staat in onze gedeelde visie. Vanuit dit standpunt dragen we de medewerkers en kinderen in onze peuterspeelzaal en kinderopvang bij IKC ’t Palet in vol vertrouwen over aan KomKids!’’

Gerelateerd