Veel banen in de techniek voor VMBO-er

21-01-2020 Onderwijs Isabella van der Waall

Ook de logistieke sector biedt veel banen

VLAARDINGEN - Op dit moment is er veel werkgelegenheid in technische sector. Er is een groeiend aantal arbeidsplaatsen, dit komt omdat veel oudere werknemers met pensioen gaan of inmiddels al van hun pensioen genieten. Maar ook technische ontwikkelingen scheppen veel (nieuwe) banen. In tegenstelling tot het verleden kunnen vmbo-ers die straks de school gaan verlaten rekenen op een goed betaalde baan in de techniek of logistieke sector.

Om duurzame oplossingen te bedenken worden o.a. veel huizen ‘van het gas afgehaald’. Dit is een enorme operatie, naast het investeren van tijd en geld moet er ook worden geïnvesteerd in het onderwijs.

Vroeger mocht een elektricien alleen maar elektriciteitsdraden en lasdozen aansluiten. De vernieuwde VMBO-opleiding bestaat uit elektrotechniek, metaalbewerking, lassen, automatiserend besturen, pneumatiek en installatietechniek. Met een computer wordt geleerd om te programmeren en apparatuur in bedrijf te stellen. De nieuwe opleiding wordt PIE en ook wel ‘de schone handen techniek’ genoemd, waarbij PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. PIE is de vervanger voor het ‘oude’ vak elektrotechniek en installatietechniek.

Het milieu vraagt om drastische maatregelen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het gebruik van benzine, diesel en gas moet zo snel mogelijk worden teruggedrongen. De elektrische auto en andere elektrische vervoermiddelen hebben inmiddels intrede gedaan. Het onderhoud aan elektrische auto’s, scooters, motoren, fietsen en heftrucks heeft de laatste jaren veel aan diepgang gewonnen; het werk is schoner, breder en interessanter geworden. En zeker niet onbelangrijk is dat de ontwikkelingen in de transport-, en de autobranche zorgen voor goed betaalde banen. 

Ook het onderwijs moet op deze ontwikkelingen anticiperen. De beroepsopleiding MT (Mobiliteit en Transport) leidt breder op dan het ‘oude’ vak voertuigtechniek of automonteur. De diverse onderdelen en keuzevakken zoals fietstechniek, auto elektronica, aandrijf- en remsystemen, logistiek, laden – en lossen, routeplanning en transport geven het vak een breed uitstroomgebied. Naast reparatiewerkzaamheden kent transport en logistiek veel verschillende werkgebieden. Er zijn veel chauffeurs nodig voor het besturen van vrachtwagens, bussen, treinen, metro’s maar ook in de logistiek is er een ruime keuze in banen. Transport is een belangrijk onderdeel van onze economie waardoor met zekerheid kan worden aangegeven dat er in deze sector altijd werkgelegenheid zal blijven bestaan. 

De laatste jaren heeft Het College Vos in Vlaardingen flink geïnvesteerd in de opleidingen PIE en MT. Nieuwe draaibanken, lasapparatuur, kolomboren, 3-D printers en domotica (draadloos schakelen van apparatuur) geven de werkplaats een professioneel uiterlijk. De leerlingen maken bij het vak PIE ‘echte’ producten waarbij ze de theorie in praktijk brengen.

Als enige school in de regio, waaronder ook Maassluis, biedt Het College Vos de opleiding MT aan in een ruimte waar menige VO-school in Nederland met gepaste jaloezie naar kijkt. 

Leerlingen met technische aspiraties die vanuit de mavo de overstap naar het VMBO willen maken zijn bij ons van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 4 februari van 18.30 – 20.30 uur het Open Huis bezoeken aan de Claudius Civilislaan 41 in Vlaardingen. Het is dan ook mogelijk om je direct aan te melden voor een (technische) opleiding.