'Vieze scooters' worden niet geweerd uit Vlaardingen

29-11-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De raad startte vanavond met een bezoek van Sinterklaas, die de raad bedankte voor de steun aan de intocht van 17 november, en indirect voor de toekomstige subsidie van de volgende intocht.

Verder stond er een lange lijst met moties en amendementen vanavond op de agenda van de raad. Een aantal had nog betrekking op de eerder behandelde Begroting, maar liefst twaalf stuks, waarvan er tien door ONS Vlaardingen waren ingediend. Ruim voordat deze (later op de avond) in behandeling werden genomen nam Gilles Pappers, de nieuwe fractievoorzitter van ONS Vlaardingen, het woord: Pappers trok namens de fractie enkele moties in. Deze waren eerder door voormalig fractievoorzitter Ron Boers ingediend, maar Boers vormt inmiddels een eigen fractie met mede-dissident Tim Thiel. Met de actie leek de invloed van Boers weggepoetst.

Het belangrijkste agendapunt was het Actieplan Mobiliteit, dat al was gemaakt onder Ruud van Harten, de vorige wethouder verkeer. Het Actieplan Mobiliteit beschrijft de voorwaarden voor een goed bereikbare, verkeersveilige en gezonde stad, waarin het goed wonen, leven, recreëren en ondernemen is.

Hierbij werd ook een fors aantal amendementen ingediend: acht stuks maar liefst en daar bovenop ook nog eens een motie. Een belangrijke  voorgestelde aanvulling was om de Marathonweg niet nog eens extra te belasten met haven-gerelateerd verkeer voordat duidelijk is hoe de Marathonweg zelf ‘aangepakt’ wordt. Dat specifieke verkeer wordt normaal gesproken weggeleid van de routes Galgkade en Burgemeester Pruissingel richting Marathonweg. Dit amendement werd met een meerderheid aangenomen.

Een andere opvallende aanvulling (amendement) was het weren van ernstig vervuilende tweetaktscooters vanaf 2020. Een idee wat al eens eerder door Ron Boers (toen nog ONS) naar voren was gebracht. In het debat bleek het verplichtende van het amendement niet bij iedereen goed te vallen, waarna Neill Voorburg van GroenLinks een en ander ‘ombouwde’ tot een motie; daarin zit dan weer meer vrijblijvendheid waar het gaat om het uitvoeren ervan. In dit geval werd de wethouder gevraagd te kijken naar een compensatieregeling voor bezitters van tweetaktscooters die deze inleveren. Overigens was het niet de eerste keer dat GroenLinks de eigen standpunten fors afzwakte om een voorstel toch 'door de raad te krijgen'. Pragmatisme gaat dikwijls voor idealisme.

Het Actieplan Mobiliteit werd, inclusief de aangenomen amendementen, unaniem aangenomen. De SP sneerde kort voor de stemming nog dat de agenda van de raad niet werkte: ,,Dit voorstel lag al lang op de plank, het enige wat de raad nog gedaan heeft was wat amendementen schrijven’’.

De motie van GroenLinks tenslotte over de ‘vieze scooters’ werd in deze vorm met een meerderheid van 29 stemmen voor en 4 tegen aangenomen . Alleen de VVD en oud VVD-er Nol Kloosterman (nu AOV) stemden tegen. ,,Een onderzoek, daar kun je niet tegen zijn’’, was ook de mening van fracties die het voorstel van compensatie op zich niet zagen zitten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date