(beoogde) Portefeuilles nieuwe wethouders bekend

28-05-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Afgelopen weekend hebben de vijf kandidaat-wethouders, samen met de burgemeester, gesproken over een mogelijke portefeuilleverdeling voor het nieuwe college. De beoogde portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Frans Hoogendijk (ONS)

Economische zaken en Havens, Vestigingsklimaat , Burgerparticipatie en communicatie, Handhaving en toezicht, Stadspromotie en Personeel en organisatie.

Arnout Hoekstra (SP)

Bouwen en wonen, Grondzaken en Vastgoed, Ruimtelijke ordening, Financiën en Coördinatie Aanpak woonoverlast.

Bart Bikkers (VVD)

Duurzaamheid, energietransitie en milieu, Verkeer en vervoer, Sport, Dienstverlening, data en digitalisering en Europese stimuleringsfondsen.

Bart de Leede (GL)

Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen, Afvalinzameling, Participatiewet en armoedebeleid, Cultuur en Monumenten, Evenementenstimulering, Coördinatie Omgevingswet en Biodiversiteit en dierenwelzijn.

Jacky Silos (CDA)

Zorg en ondersteuning, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke participatie, Emancipatie en integratie en Maatschappelijke opvang.

Burgemeester Annemiek Jetten heeft Openbare orde, Integraal veiligheidsbeleid, Vergunningverlening bijzondere wetten, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking (MVS en MRDH) en Archief in haar portefeuille.

De beoogde portefeuilleverdeling wordt pas definitief nadat alle kandidaat-wethouders de rapportage van hun integriteitsscan hebben ontvangen en de uitkomsten met elkaar hebben gedeeld. Dit gebeurt komende week. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 5 juni. 

Voor dat het zover is zullen aspirant wethouders Arnout Hoekstra en Frans Hoogendijk nog wel wat onderling wantrouwen uit de weg moeten ruimen; afgelopen weekend kwam Hoekstra met een persbericht  waarin hij de nodige twijfels over de integriteit van ONS.Vlaardingen, de partij van Hoogdenijk, uitte. Dit naar aanleiding van een in eerste instantie vertrouwelijk rapport over de financiële ondersteuning van ONS door een Vlaardingse ondernemer, De Vries Speelautomaten. ONS.Vlaardingen daarentegen keert zich de laatste tijd in haar kritiek en vragen tegen het huidige college, waar Hoekstra nog deel vanuit maakt. Een slechtere start kan een 'politiek huwelijk' niet hebben. Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date