Bezuinigen in Vlaardingen: Waarheen, waarvoor?

10-10-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Er moeten miljoenen bezuinigd worden in de Begroting van de stad, en in de praktijk betekent dat een ‘ombuiging’ van 8 miljoen. Afgelopen maand maakte het college dat bekend  en vanavond werd in de raad gesproken over hoe er toegewerkt moest worden naar de besluiten over waar er dan bezuinigd moet worden. Overschrijdingen, posten waar meer geld nodig was dan gedacht, zitten hem onder meer bij Stroomopwaarts (onder meer uitkeringen) en bij de bedrijfsvoering waaronder ICT. Bijna ironisch was het dan ook dat er vanavond een ‘app’ werd geïntroduceerd waarmee de gemeentelijke financiën en begroting gevolgd konden worden. De ontwikkeling van een dergelijke digitale tool kost doorgaans behoorlijk wat geld en was dat nou wel nodig? ,,De kosten zaten in de Begroting en zijn daarmee gedekt'', aldus wethouder Sebastaan Nieuwland. Waarmee niets werd gezegd over de hoogte van het bedrag voor de app.

De meeste raadsleden wilden in ieder geval voorkomen dat er een ‘Poolse landdag’ zou komen, zeg maar oeverloos gediscussieer zonder tot besluiten te komen. Hoe dan wel verder met de Begroting en voorstellen waar te bezuinigen? Of liever gezegd ‘hoe de Begroting dan wel sluitend te krijgen?’  Een kleinere groep met één vertegenwoordiger per fractie en daar voorlopig eerst de wethouder van Financiën en wat ambtenaren omheen? Vlaardingen kent al 14 fracties op 35 zetels, nog net geen record want Schiedam heeft er 15 op net zoveel zetels, maar dat is al wel een behoorlijke groep.

,,Voorzitter, als we nu besluiten morgen uit eten te gaan met de hele raad, dan zijn we tot drie uur vannacht bezig om af te spreken waar we gaan eten’’, aldus Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen. Trooster sprak daarmee de steun uit voor in eerste instantie een kleine groep ‘de boel’ verder te laten voorbereiden.

Het eindbod was een ‘regiegroep’, bestaande uit vier à vijf personen, die nog eerst eens ging kijken hoe het proces dan wel vorm moest krijgen. Die ging bekijken wat de volgende stap moest zijn en of er bijvoorbeeld vervolgens een bredere werkgroep gevormd kon worden. Een voorstel van deze regiegroep wordt dan op 7 november besproken en beoordeeld door de raad. En zo verder. In deze regiegroep nemen voorlopig Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen), Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), Corné Venema (CDA) en Stefanie Solleveld (PvdA) plaats.

We misten vanavond nog één ‘ding’: de tegenbegroting waarmee de Fractie Boers zou komen; althans, dat hadden Ron Boers en Tim Thiel aangekondigd  Op 24 september, de dag na de onheilstijding van het college over bezuinigen.  ,,Daar wordt aan gewerkt’’, zo meldde Ron Boers nog desgevraagd.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date