Bijstandsuitkering in 2016 ? Taaltoets !

08-12-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Iedereen die vanaf 2016 een bijstandsuitkering krijgt moet aan een taaleis voldoen. Althans, als het aan het kabinet ligt. Bij deze taaleis moet je op het gebied van spreekvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid minimaal op het niveau van het eind van de basisschool zitten. Gemeentes zullen dan taaltoetsen moeten afnemen en cursussen op moeten zetten. Hoe dat precies in Vlaardingen zal gaan ? De fractie van de SP stelde er vragen over.

,, Dat vergt een forse inspanning voor uitvoering en handhaving’’, aldus raadslid Ingrid Wijker namens de SP. ,,De regering heeft landelijk slechts vijf miljoen uitgetrokken voor de handhaving en daarmee kiepert zij wederom het probleem over de schutting bij de gemeenten. De wet schrijft ook voor dat álle nieuwe bijstandsgerechtigden bij de gemeente moeten langskomen om hun taalvaardigheid aan te tonen, op straffe van een korting op hun uitkering als men van mening is dat er niet voldoende inspanningen zijn verricht om de taal te beheersen. Onze fractie is van wel mening dat de beste integratie gerealiseerd wordt door middel van het beheersen van de Nederlandse taal. Echter deze manier waarop het kabinet dit wil bereiken roept vragen bij ons op’’.

Wijker vraagt het college of de gemeente een en al aan het voorbereiden is en of uitkeringsgerechtigden  die de taal onvoldoende beheersen al benaderd zijn. Ze vraagt hierbij ook naar de actuele situatie: ,,Biedt u nu al taalcursussen in het kader van reïntegratietrajecten aan mensen, die vanwege het gebrek aan de Nederlandse taal niet aan het werk kunnen komen? Als dat niet zo is, bent u net als de grote gemeenten voornemens de verplichte taalcursussen alleen te gaan aanbieden in het kader van bestaande reïntegratietrajecten van werklozen, dit ook om de onnodige bureaucratie te voorkomen’’?

Over de financiële effecten voor de begroting van de gemeente maakt de SP zich ook zorgen: ,,Wat zijn de financiële gevolgen voor onze gemeente en komt er een eigen bijdrage voor de cursisten?’’

Niet goed de taal kunnen leren is één ding, niet willen is iets anders. Volgens de landelijke maatregel kunnen er sancties opgelegd worden bij het onvoldoende beheersen van het Nederlands, zoals korten of intrekken van de uitkering. De SP vraagt hier tenslotte over of er vooraf bij cursisten getoetst wordt op haalbaarheid van het goed aanleren van de taal: ,,Bent u bereidt om, net als de grote gemeente waaronder, Amsterdam, Den Haag en Utrecht de ‘light’- versie uit te voeren en dus zeer zorgvuldig met het sanctie beleid om zal gaan ? Wijker verwijst hierbij expliciet naar het sanctioneren van degenen die niet willen en niet zwaar straffen wanneer er sprake is van overmacht bij degenen die wel willen maar niet kunnen.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date