Boers: wat doet B&W voor Vlaardingse ondernemers?

09-03-2021 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Fractie Boers wil weten wat het Vlaardingse college doet voor ondernemers in de stad. De raadsfractie stelt verschillende maatregelen voor die de financiële moeilijkheden van ondernemers kunnen verlichten en doet dit via vragen aan B&W.

Aanleiding is het bericht dat handhavers van de gemeente afgelopen week een ronde door de stad hebben gemaakt om ondernemers te wijzen op de beperkingen aan het uitstallen van assortiment of reclameuitingen voor winkels. Zie dit artikel van vrijdag. Van Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV) leerde Fractie Boers dat over het nieuwe ‘handelingskader’ dat achter het optreden stak, niet met de ondernemers is gecommuniceerd. “Deze maatregel is dus niet landelijk of door de regering opgelegd”, concluderen de vragenstellers.

Sterker: het kan ook anders. Andere gemeenten in het land hebben juist besloten de mogelijkheden voor winkeliers om ‘voor de deur’ klanten te trekken, te vergroten. Door het schrappen van precariobelasting bijvoorbeeld. De nodige steden heffen in ieder geval die belasting niet voor terrassen. Ook de toeristenbelasting wordt hier en daar stopgezet, bijvoorbeeld in Gouda. Daar kan Vlaardingen een voorbeeld aan nemen, vindt de Fractie Boers. Hef geen precario- en reclamebelasting zolang er sprake is van beperkingen vanwege Corona, zo stelt de fractie voor. En een bloemetje past wel om hen te bedanken voor hun inzet – in plaats van te bekeuren.

Al eerder, aan het begin van de pandemie, stelde de fractie voor om de gemeentelijke belastingen voor ondernemers en inwoners te versoepelen. In de vragen wil de partij nu graag weten wat de gemeente concreet gedaan heeft, inclusief de beraadslagingen die daaraan vooraf gingen. Is het college eigenlijk wel bereid om voor dit en vorig jaar de precario- en gemeentelijke belastingen te schrappen? Of pas deze in ieder geval zo aan dat het verplicht anderhalve meter afstand houden – waarvoor dus meer ruimte nodig is – leidt tot hogere precario. Kunnen leges lager? En welke andere steun voor ondernemers – behalve de landelijke – is er in Vlaardingen voor ondernemers? En wordt er nog iets specifiek gedaan voor rechtspersonen als bv’s, stichtingen en dergelijke – die uitgesloten worden van voordelen die wel gelden voor kleine ondernemers? Vragen betekent hier uiteraard dat de vragenstellers zelf voelen voor maatregelen op dit vlak.

Het naadje van de kous wil Fractie Boers weten: “Wat heeft u gedaan voor kleine zelfstandige ondernemers zoals een eenmanszaak of een ZZP’er in het algemeen, wat voor welke ondernemers specifiek (in aantallen en categorieën, zonder openbaren van privacygegevens, denkens aan de SVG), met welke frequentie, over welke periode en met welk resultaat om hen te wijzen, dan wel te begeleiden bij het aanvragen van kwijtschelden van (gemeentelijke) belastingen?”Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date