BvV wil alsnog verhuisplicht voor wethouder

09-06-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - in een brief gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren vraagt de Vlaardingse partij Beter voor Vlaardingen om een in onze stad genomen raadsbesluit te vernietigen. De partij doelt op het besluit om wethouder Sebastiaan Nieuwland langer uitstel te geven van zijn verhuisplicht. Nieuwland woont nog altijd in Heemstede.

Nieuwland - een partijgenoot van Ollongren (D66) - kreeg uitstel van zijn verhuisplicht voor de periode van een jaar. Nu na verloop van dat jaar blijkt dat de wethouder nog steeds niet is verhuisd naar Vlaardingen en dus niet voldoet aan de verhuisplicht, is door de gemeenteraadsfractie van D66 aan de raad verzocht opnieuw in te stemmen met ontheffing van deze verhuisplicht met als motivatie dat hij een gezin heeft met kleine kinderen en dat gezien de termijn tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een verhuizing niet meer verlangd kan worden aangezien het onzeker is of hij dan weer in aanmerking komt voor het wethouderschap. een meerderheid van de Raad stemde in met dit voorstel.

,,Deze argumenten zijn uiteraard volstrekt irrelevant en op geen enkele wijze gestoeld op de bestaande regelgeving'', meent Ben Trooster, fractievoorzitter van BvV. ,,Het aanvaarden van het wethouderschap in een andere gemeente houdt nu eenmaal in voldoen aan de verhuisplicht, waarvoor een redelijke termijn wordt gegeven. Alleen in uitzonderlijke situaties zoals het aantoonbaar niet kunnen vinden van passende woonruimte binnen de gestelde termijn kunnen tot uitstel van de verhuisplicht leiden. De wethouder Nieuwland heeft op geen enkele wijze blijk gegeven van pogingen die zouden geleid kunnen hebben tot een verhuizing het afgelopen jaar.''

,,De eis van vestiging in de gemeente waar het wethouderschap wordt aanvaard is bewust in de Gemeentewet opgenomen en daarmee kan niet op een dergelijke lichtvoetige wijze worden omgegaan'', vervolgt Trooster. Hij stelt dat de gemeenteraad handelt in strijd met de wet- en regelgeving. ,,Bovendien is het gewraakte besluit in strijd met het algemeen belang aangezien dit de eenheid van het verlenen van ontheffing van de verhuisplicht voor wethouders in het land schaadt en daarmee ook schade toebrengt aan het vertrouwen van de burgers. ,,Zij moeten erop aan kunnendat de overheid zich zelf houdt aan de regelgeving.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date