CDA en SP: Zorg over zwerfjongeren

15-06-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Naar schatting zijn er 12.400 zwerfjongeren tussen de 18 en 30 jaar. Deze groep vormt ruim 40% van het totale aantal daklozen in Nederland. Marieke Thommis van het CDA en Ingrid Wijker van de SP maken zich ernstig zorgen over deze groep en hebben het college van B&W vragen gesteld over hoezeer deze problematiek in Vlaardingen speelt.

,,Sinds kort is er ook in Vlaardingen meer aandacht voor de problemen die deze groep jongvolwassenen heeft’’, aldus Marieke Thommis. ,,Schulden, problemen thuis maar ook verslaving hebben op deze groep een desastreuze uitwerking. Als zij niet adequaat geholpen worden kunnen wij spreken van een verloren groep en dat is wat elke gemeente moet zien te voorkomen’’.

Ingrid Wijker vult aan: ,,De opvanglocaties hebben wachtlijsten en de jongeren zijn vaak aangewezen op crisisopvang, opvang bij vrienden of ze zijn dakloos. Gemeenten blijken tevens vaak niet te voldoen aan de opvangplicht en er blijken tekorten in opvangbedden of woonruimte. Bij jongeren die wel hulp mochten ontvangen blijkt dat de nazorg dusdanig in gebreke blijft dat, de jongeren die nog niet zelfstandig op eigen benen kunnen staan weer het risico lopen dakloos te worden’’.

Thommis en Wijker willen nu van het college weten hoeveel zwerfjongeren Vlaardingen heeft en hoeveel ervan in een hulpverleningstraject zitten. Daarnaast vragen ze het college hoeveel er in de crisisopvang zitten en hoeveel er ‘zwevend’ zijn, mede vanwege een mogelijk tekort aan opvangbedden en woonruimte. ,,Indien er een tekort is, wat gaat het college doen om het tekort aan opvangbedden en woonruimte voor deze groep zo snel als mogelijk op te lossen? Tenslotte vragen ze het college welke concrete plannen het heeft om, meer dan nu het geval is, meer in te zetten op zorg-ondersteuning en begeleiding voor deze doelgroep.

 


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date