Centrumplan: voorlopig een lege dop

18-05-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Teleurstelling overheerste na afloop van de oriënterende raadsvergadering afgelopen dinsdagavond in de Stadsgehoorzaal. Hét onderwerp van de avond, waarop niet alleen raadsleden maar ook ondernemers en andere geïnteresseerden waren afgekomen, was het plan voor het centrum van Vlaardingen om de economie uit het slop te trekken. Verantwoordelijk wethouder Bert van Nieuwenhuizen presenteerde, nogal onhandig van tijd tot tijd, dat wat al eerder verspreid was op papier, zonder daaraan ook maar iets toe te voegen. De wethouder vroeg de raad zich te beraden over het bedrag dat het wilde uittrekken, afhankelijk van wat globale secenario's, variërend van €1,5 miljoen tot maximaal €15 miljoen. De beslissing moet al op voorhand bij de komende behandeling van de Voorjaarsnota worden genomen, en wat men daarvoor krijgen zal wordt pas duidelijk in het najaar; pas dan is er de uitwerking van de plannen, hopelijk tot in detail, in het Centrumplan.

Naast de wel aanwezige, maar feitelijk onzichtbare, binnenstadsmanager Jan Traats was er ook een tweetal bureaus met externe ‘specialisten’ op het gebied van stadsontwikkeling aanwezig: De Stijlgroep en Urban Solutions. Wie de moeite neemt de website van dat laatste bureau te bekijken ziet dat er daar gesproken wordt over ‘Magic Places’; steden of delen van steden die een magische aantrekkingskracht  schijnen te hebben op winkelend en recreërend publiek. Binnensteden worden er als filialen van Disneyland gepresenteerd. Wie verder ‘graaft’ ziet ook dat er geen pasklare oplossingen of garanties worden gegeven, maar eerder een soort handleiding die gevolgd moet worden.

De teleurstelling werd onder andere hoorbaar gemaakt door CDA-raadslid Marnix Alderliesten die gehoopt had dat ‘we al verder in het proces zouden zitten’. Kasper Vink van de SP bevroeg wethouder Van Nieuwenhuizen nog eens extra over de financiële bijdrage die de ondernemers zouden leveren. Immers, bij projecten van deze omvang is er toch sprake van cofinanciering, waarbij alle betrokken partijen meedoen? Dat beaamde Van Nieuwenhuizen ook, maar hoeveel dit was kon hij niet aangeven. Hij schreeuwde na aandringen van Kaper Vink meer dan eens uit ’’Dat weet ik niet’’!, waarbij hij niet alleen zijn geduld makkelijk verloor, maar ook niet sterk, eerder onvoorbereid, voor de dag kwam. Dat gold overigens ook voor de externe ‘specialisten’, die regelmatig elkaar aankeken en vroegen ‘ga jij nu wat zeggen of doe ik dat?’.

Kortom, de noodlijdende binnenstad moet het nog zeker een half jaar niet hebben van de inspanningen van de wethouder en diens team van ambtenaren, maar er gaat wel al geld naar iedereen die ingehuurd is om mee te werken aan het Centrumplan.  Voorlopig blijken de beste initiatieven genomen te worden door de bewoners en ondernemers, verenigd in de winkeliersverenigingen, van de binnenstad zelf. Zo zijn er de bloembakken op de Hoogstraat en het initiatief om in het najaar een ijsbaan neer te leggen. Op de Hoogstraat en Korte Hoogstraat komen er bovendien steeds meer ondernemers met nieuwe winkelconcepten die een aanvulling vormen op het aanwezige aanbod. Voor je het weet is misschien de crisis al grotendeels voorbij, ondanks de wethouder en de binnenstadsmanager.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date