College: Bouw Vlaardingse huizen niet in gevaar

22-12-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – ONS.Vlaardingen stelde afgelopen maand vragen over de risico’s bij Vlaardingse bouwprojecten. Aanleiding was de berichtgeving in het Financieel Dagblad over bouwer Heijmans dat in betalingsproblemen zou verkeren. Heijmans is betrokken bij onder meer de bouw van huizen aan de Hoflaan, de Buitenplaats Van Ruytenburch. Het college kwam deze week met de antwoorden.

Heijmans is niet alleen betrokken bij de woningbouw aan de Hoflaan, maar ook bij de ondertunneling van de Marathonweg ten behoeve van de aanleg van de Hoekse Lijn, aldus het college. Daarnaast lopen er nog onderhandelingen met Heijmans over de ontwikkeling van de gronden bij Vijfsluizen, ter hoogte van het voormalige Shell-sportpark. Voor wat betreft de kredietwaardigheid van de bouwer verwijst het college naar een brief hierover van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans, Ton Hillen. Hillen zelf verklaard hierin dat de projecten in Vlaardingen in verschillende fasen van ontwikkeling en uitvoering zijn. ,,Wij willen u nadrukkelijk aangeven dat deze projecten kunnen rekenen op nakoming van de afspraken die hierover gemaakt zijn’’, aldus Ton Hillen. ,,Sterker nog, wij zijn uitermate tevreden over de gang van zaken tot nu toe en willen deze samenwerking met de gemeente voortzetten en verder uitbouwen’’.

Óver de daadwerkelijke risico’s verklaart het college van burgemeester en wethouders tenslotte: ,,Er zijn juridisch geen mogelijkheden om binnen eerder afgesloten contracten nieuwe financiële zekerheden van een wederpartij te eisen. Vanzelfsprekend houden wij wel de vinger aan de pols om eventuele risico’s voor Vlaardingen tot een minimum te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het bewaken van de kredietwaardigheid van het bedrijf’’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date