D66: aandacht voor seksueel misbruik sportclubs

18-12-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Dinsdag 12 december publiceerde sportkoepel NOC*NSF het eindrapport van de door oud-minister Klaas de Vries aangevoerde Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport. In dit rapport concludeert de onderzoekscommissie dat 12% van de Nederlandse volwassenen, die als kind aan sport deden, tenminste eenmaal te maken had met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 4% van deze gevallen ging het om ernstige zaken als aanranding en verkrachting. Onder verschillende (potentiële) risicogroepen, zoals sporters met een beperking, LHBT-sporters, sporters met een migratieachtergrond en topsporters, liggen deze cijfers nog veel hoger. D66 Vlaardingen is hier zeer bezorgd over en heeft naar aanleiding hiervan verschillende vragen voor het college.

Fractievoorzitter Koen Kegel van D66: ,,De onderzoekscommissie beveelt sportclubs onder meer aan om het aantal vertrouwenspersonen te vergroten, hun opleiding te intensiveren, en de drempel te verlagen om met de vertrouwenspersonen in contact te komen. Wanneer zich een incident voordoet zouden sportclubs actiever kunnen zijn in het regelen van ondersteuning, en bijvoorbeeld het inschakelen van begeleiding via Slachtofferhulp Nederland.''
Naar aanleiding van deze publicatie vraagt Kegel namens D66 onder meer of het college een waarheidsgetrouw beeld heeft van de mate waarin bovengenoemde problematiek speelt in Vlaardingen. Daarnaast vraagt Kegel zich af of de gemeente reeds actief beleid voert om het risico op incidenten onder jeugdige sporters te verkleinen.

Kegel pleit er ook voor om de GGD Rotterdam Rijnmond te verzoeken haar expertise te lenen aan de gemeente Vlaardingen, en aan de in Vlaardingen actieve sportclubs. Tenslotte vraagt hij of de gemeente een intensievere samenwerking aan wil gaan met de in Vlaardingen actieve sportclubs om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date