D66 bezorgd over verzakkende huizen

28-02-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - D66 Vlaardingen is bezorgd over de verzakkende woningen in Nederland.  Afgelopen zondag besteedde het tv-programma De Monitor aandacht aan dit groeiende probleem. Zo'n 800.000 Nederlandse woningen in nederland zijn aan het verzakkebn, zo was in dat programma te zien. Het gaat dan om woningen die zijn gebrouwd voor 1970 en die gefundeerd zijn op hout of staal. De oorzaak is de lage grondwaterstand. ,,Deze wordt mede veroorzaakt door de droge zomer van 2018'', meent D66. ,,Daarnaast dringen agrariërs aan op een lage waterstand.''

D66 wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel huiseigenaren in Vlaardingen met een verzakkende woning te maken hebben. ,,Komen deze problemen ook voor bij de woningcorporaties en om hoeveel woningen gaat het dan?'' De partij wil daarnaast weten of de gemeente is aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. ,,Gedupeerde huiseigenaren niet kunnen aankloppen bij hun verzekering en ook de gemeentes geven in de meeste gevallen niet thuis'', aldus D66. ,,Wel bestaat de mogelijkheid om via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel een lening af te sluiten, dan wel een subsidie te verkrijgen, maar dan moet je gemeente wel zijn aangesloten bij het Fonds.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date