De raad vergadert vanavond over zichzelf

19-02-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Afgelopen donderdag werd er door de gemeenteraad nog achter gesloten deuren vergaderd over het rapport van organisatieadviseur Hans Andersson. Vanavond gebeurt dat nog een keer in een openbare bijeenkomst. Waarom er eerst geen publiek bij mocht en nu wel is een raadsel. In ieder geval hebben alle fracties op donderdag 14 februari hun zegje kunnen doen en lijkt het voor de hand liggend om vanavond een voorstel te doen hoe verder te gaan en dat gezamenlijk ‘af te tikken’. Kortom, de schouders eronder.

Andersson oordeelde dat het de raad en het college ontbreekt aan ‘bestuurskracht’; Het huidige college én de huidige werkwijze van de raad zijn niet stabiel genoeg en vormen onvoldoende basis voor het goed besturen van de stad. Dat moet anders, waarbij onder meer een kwartiermaker moet kijken hoe er een college kan worden gevormd dat in ieder geval een meerderheid  heeft. Het huidige college kan namelijk nog maar op 13 van de 35 zetels rekenen. Daarnaast moeten de ‘zware dossiers’  zoals de aanpak van de binnenstad en de Marathonweg goed voorbereid worden.

In de wandelgangen lijkt er voorlopig geen noodzaak voelbaar om één of meer partijen toe te voegen aan het huidige college, en al helemaal geen wethouder. Een viertal partijen, het CDA, ONS Vlaardingen, GroenLinks en de VVD komen vanavond wel met een ander voorstel. Daarin onderschrijven zij wat van de conclusies van het rapport van Andersson en willen ze verder werken aan een ‘Procesakkoord’. Daarin wordt dan beschreven hoe het raadsprogramma dan wel een succes kan worden en hoe de rollen van de raad ‘herijkt’ moeten worden. Het doet allemaal wat ‘ambtelijk’ aan, waarbij er gekozen is voor een formulering waarin iedereen zich misschien wel zo’n beetje kan vinden en dus één die tegelijkertijd niet erg duidelijk is.

Gemist wordt vooral het gevoel dat er nu hard gewerkt gaat worden. Het college is daarbij tot nu toe vooral in beeld bij representatieve activiteiten: lintjes doorknippen, sportprijzen uitreiken en jubilerende honderdjarigen of echtparen bezoeken. Wie het al lang vindt duren voordat de Hoekse Lijn weer rijdt: in de politiek zijn ze al net wat langer bezig dan dat om te kijken hoe de economie van de binnenstad weer vlot te trekken.

De raad is daarnaast vooral in beeld met onderlinge ruzies, afsplitsingen (ONS Vlaardingen/fractie Boers en de SP/fractie Kerkhof) en onbegrijpelijke besluiten en stemgedrag. Zoals bij de behandeling van de Begroting  die was gebaseerd op de afspraken die al in het Raadsakkoord vastgelegd waren, waarin zo’n beetje iedere fractie zich eerst wel kon vinden. ‘Puntje bij paaltje’ stemden er uiteindelijk nogal wat raadsleden tegen, werden er volstrekt nieuwe voorstellen gedaan in de vorm amendementen en kwamen er moties die niet direct een relatie hadden met de begrotingsvergadering.

En dan is er nog de conclusie van Andersson dat er nogal wat mis is met de politieke cultuur in Vlaardingen; er is een dieperliggend wantrouwen en er zijn rauwe omgangsvormen die niet zozeer gestoeld zijn op politiek inhoudelijke verschillen van mening, maar veeleer op het politieke spel om de persoonlijke macht(sposities). ‘Gun elkaar eens wat’, aldus Andersson. Of dat vanavond het geval zal zijn? 'Politiek is voor wie niet knap genoeg is voor de echte showbizz' is inmiddels een gevleugelde uitdrukking in 'het Vlaardingse'. Diva gedrag, bij mannen en vrouwen, is daarbij nogal eens regel in de raadszaal.

Vanavond vergaderen er in ieder geval (bij voltallige aanwezigheid) 35 raadsleden van 13 fracties over het rapport van organisatieadviseur Hans Andersson. Vanaf 20.00 uur kunt u hier bij zijn in de raadszaal van het oude stadhuis aan de Markt.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date