Debat vertrek Annemiek Jetten: vrijwillig of gedwongen?

06-01-2020 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Op 5 december werd bekend dat burgemeester Annemiek Jetten haar functie had neergelegd. Enkele dagen later gaf het college, de wethouders zonder burgemeester, uitsluitsel over hoe het misgegaan was. ‘Het ging zo niet langer’, zo antwoordde al eerder en ook vanavond het college, vooral op vragen die de ChristenUnie/SGP fractie gesteld had. Het ontbrak aan de wil om samen te werken met respect voor ieders eigen portefeuille; de burgemeester bemoeide zich teveel met zaken van anderen. Jetten zelf benoemde dat haar kwaliteiten niet pasten bij de stad en dat het huidige politieke klimaat in Vlaardingen een andere bestuursstijl vergde. Voor een aantal partijen was de verklaring van het college en wat Jetten zelf had verteld te bondig en te onduidelijk. Vanavond werd er daarom over gedebatteerd, op verzoek van De ChristenUnie/SGP, AOV, BvV, de PvdA en de fractie Boers.

,,We zijn totaal niet geïnformeerd maar genegeerd als fractievoorzitters van de oppositie op de betreffende dag'', aldus  Erik van Pienbroek van de CU/SGP. ,,De basis voor een goede samenwerking lijkt daarmee weg.'' Van Pienbroek vroeg zich ook af wat er aan de fractievoorzitters van de coalitie (de partijen die het college vormen) verteld is, wat niet met de oppositie werd gedeeld, een vraag die later ook door raadslid Nel Versteeg van de PvdA werd gesteld. ,,Vanaf maart 2018 is het al gedonder geweest'', zo betoogde Nol Kloosterman van de AOV. ,,In de gemeenteraad, maar ook in de ambtelijke organisatie. Het eerste rapport van de interim gemeentesecretaris was al een rode kaart. Hoe denken de wethouders weer vertrouwen op te bouwen om met de raad samen te kunnen werken?''

Wat volgde was een grote hoeveelheid vragen, over hoe het nou precies gegaan was, wat er op verschillende plekken verteld was bij coalitiepartijen en oppositiepartijen en wat de wethouders precies gedaan en gezegd hadden waardoor Annemiek Jetten de stap maakte om ontslag te vragen. Kortom, is Jetten geduwd of is ze zelf gesprongen?

Volgens wethouder Bart Bikkers, die als eerste het woord nam namens het college, was het besluit van Jetten van haarzelf; er was geen sprake van dat het vertrouwen was opgezegd, maar wel was besproken dat het samenwerken 'op deze manier' niet ging. Op welke manier dan wel zou nog besproken worden, maar zover kwam het uiteindelijk niet. ,,Ik betreur wel dat we nadat burgemeester Jetten haar vertrek aan de fractievoorzitters had kenbaar gemaakt wij hierna niet de regie hebben opgepakt en met alle fractievoorzitters in gesprek zijn gegaan.'' Een excuus dus van Bikkers, maar dan wel enigszins verpakt. 

Het debat werd vooral gevoerd door de oppositie en de wethouders,waarbij coalitiepartijen VVD, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen vrijwel hun mond hielden, en de Fractie Akca en de SBV (Stadsbelangen Vlaardingen) zeiden helemaal niets.

Waar het uiteindelijk om ging was communicatie en informatie. Is alles op de juiste manier verlopen, is iedereen geïnformeerd en is alles nu helder? Voorzitter en interim burgemeester Bas Eenhoorn sprak de hoop en verwachting uit dat er een streep onder de hele zaak werd gezet, en dat nu alle aandacht en inzet zou gaan naar al die zaken in de stad waaraan gewerkt moet worden. Voor Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP bleven er blijkbaar nog twijfels, want hij wilde nog een keer met zijn fractie overleggen over de conclusie die hij aan deze vergadering moest verbinden. Een motie van wantrouwen? Die kwam er inderdaad na een korte schorsing waarbij er vijf minuten was om de tekst ervan op te stellen. De CU/SGP vond namelijk dat de vragen niet goed genoeg waren beantwoord, en er bleven nog vragen onbeantwoord. ,,Het vertrouwen is beschaamd'', aldus Van Pienbroek. Bij de stemming wist Van Pienbroek daar echter bij lange na geen meerderheid voor te krijgen, omdat de meeste partijen verder wilden, deze kwestie af wilden sluiten. Slechts vijf raadsleden waaronder de ChristenUnie/SGP fractie stemden voor.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date