Deel oppositie loopt weg van debat gemeenteraad

11-11-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De voltallige fracties van de AOV, Stadsbelangen Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen onttrokken zich gisteren in de raad aan het debat over de Blankenburgtunnel.

Kort voor het agendapunt besproken zou worden legde fractievoorzitter Ivana Somers een korte verklaring af namens de drie partijen. Zij lichtte daarbij toe dat de ‘zienswijze’ op de inpassing van de Blankenburgtunnel, zoals aan de raad voorgelegd, niet correspondeerde met de visie erop van AOV, de SBV en Leefbaar Vlaardingen. Somers vond het daarom weinig zinvol de vaker gevoerde discussie over te doen. Zij vulde aan de verantwoordelijk minister Schulz geen wapens te willen geven om de zienswijze van Vlaardingen van tafel te vegen, vanwege een verdeeldheid in de raad over hoe de Blankenburgtunnel ingepast moet worden. ,,Wij hopen dat hierdoor het voorliggende collegestandpunt op een breed draagvlak kan rekenen en zullen als drie partijen afzonderlijk een eigen zienswijze indienen’’, aldus Somers.

Het vertrek van de maar liefst negen raadsleden kon daarop op weinig begrip rekenen in de raad. Zo trok Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP fel van leer en noemde de stap een ‘afbraak van de democratie’. ,,Deze partijen durven niet te kiezen’’, aldus Van Pienbroek.

Het zich onttrekken aan het debat in de raad van de drie oppositiepartijen kan nog weleens een averechts effect hebben; een grote groep kiezers wordt zo niet vertegenwoordigd op de plek waar juist door iedereen gesproken moet worden en een grotere demonstratie van verdeeldheid in standpunten kon haast niet gegeven worden dan op deze manier. Aan de andere kant zorgde het ervoor dat de dikwijls lange betogen van een deel van de oppositie vermeden werden. Het agendapunt Blankenburgtunnel werd dus vervolgens redelijk vlotjes afgewikkeld.

De overblijvende partijen kwamen vervolgens met de bekende standpunten en een zestal amendementen op de zienswijze. Dat alles vanuit een nieuw realisme: ‘de tunnel komt er, dus laten we ervoor zorgen dat we er zo min mogelijk last van hebben’. De VVD verweet daarbij verschillende partijen dat ze niet meer aan het principe van ‘tegen de tunnel vasthielden’: ,,Als u een vent bent dan blijft u gewoon tegen’’, was het vanuit fractievoorzitter Vera Kalf tegen onder meer GroenLinks voorman Kees Borsboom. Kalf hield met een amendement zelf wel vast aan haar visie op de tunnel: hij mag er alleen komen met ‘oortjes’, op- en afritten die de toegang naar Vlaardingen ontsluiten. De minister is echter niet van plan om hier gehoor aan te geven, waarbij de VVD dus wel principieel op dit punt blijft maar weinig realisme heeft. Het liberale amendement bleek daarmee het enige dat niet aangenomen werd.

In de zienswijze worden wel enige passages over de luchtkwaliteit en uitstoot van het verkeer opgenomen (GroenLinks), een verzoek om een tunnelbuis voor fietsers in het ontwerp op te nemen (ChristenUnie/SGP en D66) en een voorziening om later mogelijk wel op- en afritten te realiseren te schrappen (SP).

De raad is nu uitvergaderd over de Blankenburgtunnel, de minister is aan zet.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date