Een avond vol (e)moties in de raad

07-11-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op het terrein dat Unilever aanstaand jaar verlaten heeft worden honderden woningen gebouwd maar ook veel andere initiatieven en voorzieningen. Die plannen zijn volop in ontwikkeling maar voordat er gebouwd wordt zijn er nog allerlei inspraakrondes en vanavond was de raad aan zet om met haar mening te komen. Die werd vormgegeven door een zevental moties, die door verschillende partijen vooraf al waren ingediend. De meeste moties waren redelijk algemeen, en dus ongevaarlijk voor de koper van het terrein, de Van Adrighem Groep, en de wethouder van Bouwen & Wonen, Ivana Somers.

Het CDA wilde bijvoorbeeld dat bij de ontwikkeling van het gebied de huidige bewoners van het gebied betrokken zouden worden. Daar was natuurlijk iedereen voor en eigenlijk gebeurt dat nu al, waarbij nog geen echt negatieve geluiden te horen zijn.

Een motie van D66 over het gezamenlijk kunnen gebruiken van parkeervoorzieningen door wie er wonen en wie er werken op het Unileverterrein kreeg ook een unanieme meerderheid, dus komt er nergens een slagboom straks voor welke parkeerplek dan ook. Hoewel natuurlijk de komende jaren allerlei andere ideeën hierover uitgewerkt kunnen worden. En wie herinnert zich straks die moties nog als de vergunningen aangevraagd worden?

De PvdA wilde dat bestaand beleid werd opgenomen in het Masterplan. Heel algemeen gesteld, maar desgevraagd wil de partij dat er ook betaalbare woningen voor inkomens bij gebouwd zouden worden. Zeg maar, tot één keer modaal. Daarop kwam even VVD raadslid Ruben van de Zande naar voren, die eerder deze week had verklaard vooral te willen slopen en te gaan voor de midden- en hogere inkomens. De motie werd desondanks unaniem aangenomen.

Een motie van GroenLinks dat de projectontwikkelaar mee moest betalen aan de (her)inrichting van de buitenruimte werd ook unaniem aangenomen, maar waar stenen duur zijn, zijn bomen natuurlijk een stuk goedkoper. En het is nog de vraag hoe die buitenruimte er straks uit zal moeten zien. Een aansluitende motie om de buiten- en binnenruimte ook ‘groen’ te maken, en dit in het Masterplan op te nemen, haalde ook een meerderheid.

De partij Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) diende tenslotte ook een motie in, met steun van andere partijen. Bijna een ‘unicum’ , want het enige fractielid maakt in de praktijk nauwelijks gebruik van zijn spreektijd, laat staan dat er ooit een motie als ‘hoofdindiener’ is ingediend. Hierbij ging het over het maken van meer scenario’s als er partijen gaandeweg zouden afhaken in het project Bijvoorbeeld onderwijsinstellingen die er gehuisvest zullen worden. Wettelijk gezien kan dat niet, zo antwoordde verantwoordelijk wethouder Somers. ‘Dus raad ik deze motie af, hoewel ik wel de zorg hierover snap’. Na een korte schorsing werd de helft van de motie geschrapt, waarna er een meerderheid mee instemde.

Geen enkele motie is overigens wettelijk afdwingbaar, daar werd nog even aan gememoreerd, maar een projectontwikkelaar zal het zich niet willen veroorloven alle wensen te negeren. Men is natuurlijk wel afhankelijk van de goodwill, en afgifte van vergunningen, van de gemeente.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date