Formatie nieuw college: te lang en te duur

05-06-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De Vlaardingse partijen worden uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst om tot een politiek akkoord te komen. Deze strandbijeenkomst komende donderdag 7 juni in ’s-Gravenzande zal niet door Stadsbelangen worden bijgewoond. De partij is (in)formatiemoe.
 
Na al vele bijeenkomsten over formatie en de “nieuwe” politieke aanpak in Vlaardingen achter de rug te hebben, gaat de Vlaardingse politiek komende donderdag 7 juni ook nog eens naar het strand bij ’s-Gravenzande om verder te praten over de politieke toekomst in Vlaardingen. Onder leiding van Debat.nl gaat in een sessie van 6 uur gesproken worden over input, rompakkoord, prioriteiten, keuzenotities, startnotities enzovoort.  

,,Met deze sessie is het dan nog niet klaar'', aldus Herman Berkhout van Stadsbelangen. ,,Het is een voorbereidende bijeenkomst. Het zogenaamde rompakkoord dat uiteindelijke de komende vier politieke jaren in Vlaardingen gaat bepalen, moet dan nog opgesteld worden en besproken. Dus het gaat nog wel even duren voor dat de stad weer echt en misschien goed bestuurd wordt.'' 

Simpel en kort proces


Stadsbelangen Vlaardingen is er een beetje klaar mee. Woordvoerder en steunraadslid Herman Berkhout zegt dat zijn partij misschien niet altijd het hoogste woord heeft gevoerd. Maar wel in verschillende gesprekken heeft aangegeven dat zij vinden dat het formatieproces simpel en kort zou moeten zijn. En met vooraf een duidelijk doel. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn; Berkhout: ,,Het duurt nu al tweeënhalve maand en het is zo complex gemaakt dat eigenlijk niemand meer precies weet wat er uit gaat komen en hoe het verder verloopt. Het is niet zo dat Stadsbelangen tegenstander is van een nieuwe bestuursopzet, integendeel, de partij wil juist dat er op een andere manier bestuurd wordt. En ook dat er een andere draai gegeven werd aan het formatieproces dat vroeger louter en alleen zeteltjes tellen was.'' 

De beste kandidaat-wethouders


,,Eigenlijk vonden en vinden we nog steeds dat er een neutrale informateur had moeten komen'', vervolgt Berkhout. ,,Die zou dan met alle partijen gaan praten. De inventarisatie van politieke standpunten en prioriteiten die daar uit waren gekomen zou basis geweest zijn voor een raadsakkoord. Met dat in het achterhoofd had een onafhankelijk formateur een college kunnen gaan vormen dat het akkoord het beste zou kunnen uitvoeren. Omdat je dan geen meerderheidscoalitie hoeft te vormen, de raad is tenslotte akkoord gegaan met de politieke uitgangspunten, had je de beste kandidaten kunnen kiezen. En niet zoals nu mensen die verbonden zijn aan de coalitiepartijen. Sterker nog er hadden zelfs niet partijgebonden wethouders kunnen komen: een soort zakenkabinet. Wat ons betreft had er binnen zes weken een nieuw college kunnen zitten.''

Onze mensen hebben een baan


Wat betreft de keuze voor de sessie die ’s middags om 4 uur start aan het strand en tot 10 uur ’s avonds gaat duren is Berkhout duidelijk: ,,Onze mensen hebben allemaal een volledige en vaak drukke baan. Zij kunnen niet zoals anderen om 4 uur ’s middags in ’s Gravenzande zijn. En ik kan ook niet verwachten dat zij direct na hun werk tot ’s avonds 10 uur ook nog eens enkele uren achter elkaar doorgaan. Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft na een werkdag even tijd nodig om te rusten en bij zijn of haar gezin door te brengen. Het had allemaal wel wat simpeler gekund. En in het Stadhuis of een andere locatie in Vlaardingen.''

Democratie kost wat


Hij berekent dat deze strandsessie ook nog eens zo’n € 10.000,- gaat kosten: eten voor 140 mensen (140 x € 25, iedere politiek partij mag namelijk 10 mensen meenemen + de mensen die het begeleiden), ambtelijke begeleiding (minimaal 10 ambtenaren à € 60 per uur) en begeleiding door Debat.nl (minstens 5 adviseurs van € 90 per uur). Gemakshalve is er dan van uitgegaan dat er geen zaalhuur betaald wordt en zijn de voorbereidingsuren van ambtenaren en adviseurs maar even niet meegerekend. ,,De nieuwe democratie in Vlaardingen mag wat kosten'', besluit Herman Berkhout een beetje ironisch.

Gerelateerd