Fracties maken openbaar waar 'het geld' heengaat

10-09-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Nieuwe laptops, etentjes of kerstpakketten voor armlastige inwoners van de stad? Wat doen de fracties in de gemeenteraad van Vlaardingen met de vergoeding die ze krijgen? Afgelopen donderdag werd er nog over gesproken of en wanneer de ‘kasboeken’  openbaar gemaakt zouden worden. Gisteravond werd, eerder dan verwacht, besloten dat dit zo snel mogelijk gebeurt en mogelijk kan iedereen deze week al zien waar die fractievergoedingen aan besteed zijn. De fractievoorzitters van alle partijen spraken dit in hun overleg, het zogeheten ‘presidium’ af.

Er is direct opdracht gegeven aan de griffie om de verantwoordingen over 2018 uit te werken en te publiceren op de gemeentelijke website. Hiermee is de geplande behandeling van dit onderwerp in de volgende raadsvergadering van 19 september overbodig geworden aangezien er nu reeds uitvoering gegeven gaat worden aan de inhoud van het initiatiefvoorstel van Fractie Kerkhof.

Marcel Kerkhof van de gelijknamige fractie: ,,Wij zijn zeer tevreden met deze uitkomst en danken alle partijen binnen de raad voor hun steun voor het voorstel dat tot doel heeft om doormiddel van transparantie de afstand tussen politiek en inwoners te verkleinen. Transparantie is geen “goed nieuws show” of “draagvlakmachine”. Mensen zullen het niet altijd eens zijn met gemaakte keuzes. Echter is het, aangezien het uiteindelijk hun geld is, wel belangrijk dat men weet wat ermee gebeurt, zodat we daar het gesprek met elkaar over aan kunnen gaan. Aan het einde van de dag is de politiek namelijk gewoon verantwoording schuldig aan de samenleving.’’

 Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date