Geef wijkteams meer mogelijkheden en middelen !

11-05-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - In Zaanstad beschikken sociale wijkteams zelf over een budget. Hiermee kunnen ze wijkbewoners die in ernstige problemen verkeren ondersteunen door onder meer financiële regelingen op maat in te zetten. Dat varieert van een noodzakelijke aanschaf tot en met ondersteuning bij schuldhulpverlening.

De PvdA in Vlaardingen heeft in de gemeenteraad al vaker aandacht gevraagd voor de wijkteams. Met meer middelen en mogelijkheden kunnen deze sneller opereren en wijkbewoners beter ondersteunen. Raadslid Klaas Terpstra vraagt namens de PvdA fractie aan het college of het bereid is ook een proef te starten zoals in Zaanstad.

Terpstra: ,,Ondersteuning op maat betekent dat de ondersteuning wordt bepaald door de individuele behoefte en niet door een woud van algemene en voor iedereen gelijk geldende regels. Uit in Zaanstad gevoerde gesprekken met inwoners, sociaal wijkteams en jeugdteams is gebleken dat het huidige minimabeleid vaak te weinig ruimte laat om mensen in financiële nood effectief te kunnen helpen. Mensen met een inkomen dat net boven het minimum uitkomt, komen namelijk vaak – precies om die reden – niet voor ondersteuning in aanmerking, terwijl deze groep wel steeds vaker in de problemen komt’’.

Klaas Terpstra betoogt dat door de huidige regels en het ontbreken van mogelijkheden voor maatwerk de kosten voor de samenleving juist hoger uit kunnen vallen: ,,Dit resulteert in hoge maatschappelijk kosten door bijvoorbeeld uithuiszettingen, herhuisvesting, maatschappelijke opvang en extra beroep op de bijstand. Kosten die de gemeente vaak relatief makkelijk kan voorkomen door goed te kijken naar de individuele behoefte en hier praktisch op in te springen’’.

Terpstra vraagt niet alleen of het college de proef in Zaanstad kent en of het bereid is ook een dergelijke proef te starten, maar vraagt door: ,,Heeft u enig idee hoeveel mensen in Vlaardingen in de problemen komen doordat ze vastlopen in de regelgeving ?’’ Het PvdA-raadslid eindigt met de vraag of het college zelf wel vindt dat de sociale wijkteams voldoende mogelijkheden en middelen hebben.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date