Geen groene Begroting

13-11-2020 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Krijgen de Heemtuin in de Westwijk en de Stadsboerderij in Holy nog geld de komende jaren om door te kunnen? Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de Oostwijk en de Indische Buurt? Met hoeveel procent gaat de Onroerend Zaakbelasting omhoog de komende jaren? En moeten de volkstuinders en scouting aan de Lemsterlandhoeve in Holy hun terreinen opgeven voor de bouw van nieuwe woningen?

Dat en meer waren de vragen die op donderdag 12 november beantwoord moesten worden in de gemeenteraad. Het ging dan ook over de Begroting voor de komende jaren en daarbij moest er een tekort worden weggewerkt. Bezuinigen dus, ook wel ‘ombuigen’ genoemd en verschillende organisaties hielden hun hart vast of zij dit jaar slachtoffer zouden worden. De vergadering werd, vanwege de coronamaatregelen, ook nu weer via een videoverbinding gehouden. En dat komt het debat niet echt, of echt niet, ten goede; met zijn alleen in een zaal is gewoon dynamischer dan ieder voor zich in de huiskamer of slaapkamer, wachtend om het woord te krijgen van de voorzitter; daar moeten dan weer de nodige knoppen voor worden ingedrukt.

Aan het eind van de avond, rond 23.15 uur pas, werd er gestemd over alle amendementen en moties. Bij amendementen wordt de Begroting aangepast maar een motie kan opzij worden geschoven of geheel niet uitgevoerd. Dit jaar werden vrijwel alle amendementen weggestemd met een meerderheid van vooral de coalitiepartijen die daarmee een cordon leken te vormen rond de eigen wethouders. Geen geld op voorhand voor bijvoorbeeld de Heemtuin en de Stadsboerderij, die zelf de boer op moeten om budgetten los te peuteren bij individuele sponsors en bedrijven. Dat levert een onzeker bestaan op, want een sponsorovereenkomst heeft doorgaans een tijdelijke basis van een jaar. En daarna?

Een amendement dat het wel haalde was afkomstig van ONS Vlaardingen en strekte eigenlijk niet veel verder dan een aanpassing van twee zinnetjes in de Begroting: Als de Koningin Wilhelminahaven aangepakt wordt dan moet daarbij ook naar het behoud van het erfgoed worden gekeken en er moet aandacht komen voor het historisch karakter van de visserij in Vlaardingen. Mooie bedoelingen die geen geld kosten en waar ONS Vlaardingen zich geen buil aan valt. 

Wat betreft de volkstuinverenigingen in onze stad: die zijn hun groene leven niet zeker, ondanks de aanwezigheid van GroenLinks in het college. Zowel de Moerman volkstuinen als die aan de Lemsterlandhoeve blijven op de nominatie staan om locatie voor woningbouw te worden. Althans, dat wordt nog onderzocht maar opvallend is het wel dat er door coalitiepartijen als GroenLinks een vuist wordt gebald tegen de bouw van acht woningen pal naast de zesbaanssnelweg van de Blankenburgtunnel en de mogelijkheid om te bouwen op andere groene plekken in de stad open wordt gelaten. De Begroting zelf kreeg uiteindelijk een meerderheid.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date