Geen ‘zorgcowboys’ bij Herman Frantsenhuizen

16-10-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Je kunt veel vragen stellen en wachten op antwoord, maar zelf erop uit trekken en onderzoek doen is soms effectiever. En het schept wat sneller duidelijkheid, zo bleek uit een werkbezoek van de fractie van de PvdA onlangs.

Tientallen zorginstellingen in Nederland behalen verdacht grote winsten binnen. Dat werd eind juni onthuld door journalistiek platform “Follow the Money”. Voor dergelijke instellingen werd de term ‘zorgcowboys’ gebruikt en de ChristenUnie /SGP stelde er in juli al vragen over aan het college van B&W. De Partij van de Arbeid sloot zich hier bij aan, maar richtte daarbij de pijlen, en de vragen aan het college, op de Stichting Herman Frantsenhuizen. Deze stichting heeft in Vlaardingen een drietal gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een verstandelijke beperking en komt voor op de lijst van 'Follow the Money'. Er zou sprake zijn van een winst van 14 procent.

Naar aanleiding van de door de PvdA fractie gestelde vragen over deze relatief hoge ‘winstpercentages’ van Stichting Herman Frantsenhuizen, en de daarop volgende antwoorden van de gemeente, besloot de fractie op werkbezoek te gaan. ,,Tijdens het werkbezoek werd de PvdA fractie geïnformeerd over de werkwijze van de organisatie’’, aldus fractievoorzitter Stefanie Solleveld. ,,Korte communicatielijnen, een beperkte managementlaag en begeleiders en teamleiders lopen gewoon bij de directeur naar binnen met hun ideeën. Kortom, daar gaan geen hoge kosten mee gemoeid. Daarbij is er sprake van lage woonlasten want in het verleden werden financiële meevallers gebruikt om de hypotheeklasten te verlagen. Dat alles maakt dat we een ander beeld hebben gekregen dat afwijkt van wat de ‘cijfers’ aangeven. Er is sprake van relatief hoge ‘winst’, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor de bewoners. Integendeel, er hangt in het huis een zeer prettige huiselijke sfeer en zorg is 24 uur per dag gewaarborgd. En wat het geld betreft worden de opgebouwde reserves gebruikt voor onvoorziene uitgaven en in de toekomst mogelijk nieuwe huisvesting.’'

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date