Gemeente presenteert plan voor Centrum Vlaardingen

16-05-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op de dag dat de zoveelste winkelketen, Blokker, laat weten dat er 100 winkels gesloten worden komt de gemeente met plannen voor het centrum van de stad. Althans, het eigenlijke Centrumplan komt pas in het najaar, maar de resultaten van verschillende onderzoeken naar welke problemen er zijn en welke visie hierop is, worden vanavond voorgelegd aan de raad en andere belangstellenden. Een en ander vindt plaats in de Stadsgehoorzaal vanaf 19.30 uur in een oriënterende raadsvergadering en is vrij toegankelijk.

De plannen voor het centrum worden een concrete uitwerking van de Kadernota Binnenstad die eerder in de raad besproken en aangenomen is. Vanavond wordt eerst een viertal scenario’s geschetst waar steeds een ander ‘prijskaartje’ aan hangt, variërend van  €2,5 miljoen tot maximaal €15 miljoen. Welk scenario er wordt gekozen hangt volgens de gemeente af van de antwoorden op een drietal vragen: ''Welke binnenstad kan en wil Vlaardingen zijn?'', ,,Welke rol speelt de gemeente?'' en ,,Hoe worden de doelen van de Kadernota Binnenstad bereikt?''

De klankbordgroep Binnenstad, met daarin onder meer vertegenwoordigers van de winkeliers, eigenaar van de parkeergarages BKS en de gemeente, beveelt het verst strekkende scenario aan, waarbij er meerjarig in de binnenstad geïnvesteerd wordt. Daarbij worden de buitenruimte en de verbindingen tussen het Liesveld en het Veerplein/Kuiperstraat/Fransenstraat aangepakt, maar ook geïnvesteerd in nieuwe woningen om nieuwe doelgroepen ‘aan te boren’. Daarnaast worden voormalige winkelruimtes omgebouwd naar horecavoorzieningen en 'verblijven, ontmoeten en vermaken' moet een belangrijker rol gaan spelen. In de woorden van het college: ,,De binnenstad moet beleefd en gezien worden’’.

Wie wil weten hoe concreet het allemaal gaat worden moet dus nog even afwachten, immers bij de Voorjaarsnota in juli en bij de Begroting in november moet het vooral eerst over geld gaan. Tot die tijd gloren er nog wel wat lichtpuntjes aan de horizon: zo is één van de komende vervolgstappen die wordt genoemd ‘het aanscherpen van de veiligheidsaanpak in het centrum in overleg met alle ketenpartners’. Belangrijk nieuws voor wie regelmatig last had en heeft van groepen hangjongeren.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date