Gemeenteraad: avondje onduidelijkheden en irritaties

22-04-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Twee moties, één amendement, de nodige irritaties en een onduidelijk raadsvoorstel. Dat is in het kort een samenvatting van de raadsvergadering die gisteravond plaatsvond.

De irritaties waren er onder meer bij de oppositie, op de fractie van ONS.Vlaardingen na, die zich afvroeg hoe het zat met een belofte die burgemeester Bert Blase eerder had gedaan; Blase zou in april met een voorstel voor een nieuwe ‘wensen en bedenkingenprocedure’ komen, een regeling waarbij de inspraak van de raad bij collegebesluiten geregeld is. Op de laatste vergadering van deze maand gisteren leek de belofte echter niet waargemaakt te gaan worden. Burgemeester Blase zegde daarop toe donderdag 23 april de fractievoorzitters de nieuwe procedure toe te sturen en verontschuldigde zich ervoor het uitstel niet eerder te hebben gemeld.

'Collega maakt er een puinhoop van'

Eén van de twee ingediende moties kwam van ONS.Vlaardingen en betrof de kwaliteit van de antwoorden van het college op vragen van de raad. Dit kon stukken beter, zo was overigens ook te horen in de wandelgangen. Met een uitgebreide speech lichtte fractievoorzitter Frans Hoogendijk de  motie toe, waarbij zijn lange betoog veel verder ging dan wat bij een toelichting gebruikelijk is. ,,Een motie van goede wil, maar met het inleidend betoog is collega Hoogendijk erin geslaagd er een puinhoop van te maken’’, verzuchtte Peter Caljé van D66.  Meer fracties vonden dat het college beter zijn best moest doen, maar dat dit niet per se in een motie vastgelegd hoefde te worden. Slechts het CDA en D66 stemden met ONS.Vlaardingen mee en de motie redde het daarmee niet.
De tweede motie, van de hand van de ChristenUnie/SGP werd daarentegen unaniem aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht onderzoek te doen naar leningen voor ouderen die daarmee hun eigen woning levensloopbestendig kunnen maken en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven. Een sympathieke motie, maar relatief risicoloos: onderzoek doen naar mogelijkheden is natuurlijk wat anders dan besluiten nemen.

Ambtenaar corrigeert raadsvoorstel ter plekke

Het onduidelijke raadsvoorstel tenslotte was van de hand van wethouder Cees Oosterom. In de bijgevoegde stukken werd voorgesteld een bedrag van €70.000 extra uit te trekken voor de maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen die te maken hebben met armoede en/of schuldhulpverlening. Een amendement van de VVD lag al klaar, immers de liberalen blijven hameren op het dekken van kosten binnen de lopende begroting. Na een door burgemeester Blase ingelaste schorsing bleek dat het betreffende bedrag al vorig jaar in de begroting opgenomen was. Geen centje (financiële) pijn dus, maar wethouder Oosterom had veel woorden en een ambtenaar nodig om tot dit punt te komen, waarbij zijn ambtenaar een zin in het raadsvoorstel ter plekke aanpaste.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date