Gemeenteraad wil door met Rotterdamwet in Westwijk

30-01-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De gemeenteraad behandelde vanavond het voorstel om bij de minister een nieuwe aanvraag te doen om de zogenaamde ‘Rotterdamwet’ nog eens vier jaar toe te passen. Deze regeling gold de afgelopen jaren voor enkele wooncomplexen in de Westwijk, en is vooral bedoeld om ‘aso’s’ te weren uit delen van de stad waar al genoeg problemen zijn (geweest) met woonoverlast. Al in 2016 werd het collegevoorstel over het voorrang geven aan huurders met bepaalde sociaaleconomische kenmerken werd met 26 stemmen voor aangenomen.

Vanavond hadden de fractie Kerkhof, de voormalige SP, haar standpunt wat aangepast. De fractie kwam samen met GroenLinks met een amendement en een motie. Daarbij was de aanpassing dat er niet voor vier jaar om de toepassing van de Rotterdamwet werd gevraagd, maar voor slechts een jaar. Een verschil met het eigenlijke raadsvoorstel was dat de fractie Kerkhof en GroenLinks zich op een ander artikel baseerden. ‘Daarbij werden tot nu toe grote groepen mensen als ongewenst weggezet’ en daar wilden de fractie Kerkhof en GroenLinks niets van weten. ‘Een verlenging moet niet gebaseerd zijn op onderbuikgevoelens’, aldus GroenLinks raadslid Robin Bongers. Beide fracties wezen daarbij ook op de evaluatie van de resultaten tot nu toe, waaruit bleek dat de beoogde effecten niet echt behaald waren.

GroenLinks en de fractie Kerkhof kregen vooral tegenstand van ONS Vlaardingen en de fractie Boers die betoogden dat er (blijkbaar) weinig verhuisbewegingen hadden plaatsgevonden, waardoor de maatregel niet werkte. En dus niet omdat de maatregel op zich verkeerd was. Verantwoordelijk wethouder Ivana Somers betoogde dat in een later stadium altijd een andere aanvraag met een andere onderbouwing richting het ministerie gedaan kon worden.

Bij de stemming werden het amendement en de motie van GroenLinks en de fractie Kerkhof met een meerderheid afgewezen. Het voorstel om een nieuwe aanvraag te doen om de Rotterdamwet te verlengen werd aangenomen.

 

 

 

 



Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »








Altijd Up-to-date