Gloedvol betoog voor meer groen en Herinneringenbos

26-09-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Inmiddels zijn er meer dan honderd Vlaardingers die hun handtekening hebben gezet onder het Burgerinitiatief voor een Herinneringenbos. Marianne van Bruggen sprak als betrokken inwoner van Vlaardingen vanavond erover met de raad.

De afname van groen, de toename van verkeer en verkeerswegen, de afname van het broedvogelbestand en de daarmee gepaard gaande insectenplagen. Zomaar wat redenen om harder te werken aan meer groen in de stad. ,,We hebben het al eerder meegemaakt, het herinneren. Een dierbare, een examen, een geboorte, zoveel…’’. Marianne van Bruggen vertelde daarbij ook over een oom die bij een zeeslag bij Indonesië omgekomen was en een zeemansgraf zou hebben. Dat bleek, met het verdwijnen van de schepen daar (weggehaald voor economisch gewin), allang niet meer zo te zijn, en dat was één van de zaken waardoor zij het idee kreeg van een herinneringsbos. Een bos waarin ieder een eigen boom kan planten in een bos vol herinneringen. ,,De vraag is alleen hoe we daarmee verder gaan’’, aldus Marianne van Bruggen.

,,Het is niet de bedoeling dat we het idee hier neerleggen en dat het initiatief bij u ligt, het blijft een burgerinitiatief, wij blijven erbij betrokken. Een locatie hebben we nog niet, maar over alles waarover een besluit moet worden genomen willen we betrokken zijn. Onze behoefte is eerst politiek draagvlak creëren en steun krijgen van de gemeente. En van daaruit werken aan een plan van aanpak. Met elkaar er een succes van maken en er trots op zijn dat we dit toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen’’.

Van Bruggen kreeg (natuurlijk) reactie van Neill Voorburg van GroenLinks, die al eens eerder het idee geopperd had bij zijn collega’s van een ‘ tiny forest  ’. GroenLinks had dit idee overigens een jaar geleden al eens ingediend, samen met de PvdA. Collega Stefanie Solleveld noemde het ook een prachtig idee, en Desiree de Jong viel haar bij, waarbij deze zocht naar hoe dan politiek draagvlak te creëren; ofwel, hoe nu verder in de raad met dit idee? De VVD stak weer op een andere manier in, want kon het dan niet op meer plekken en welke rol kunnen particuliere percelen hierin spelen? Marcel Kerkhof van de Fractie Kerkhof vond het initiatief een goede reden voor de gemeente om goed of beter om te gaan met participatie van inwoners, naast de winst van het groen.

Marianne van Bruggen stelde een 'pilot' voor, waarin ook nog verder onderzocht werd 'hoe verder'. ,,We beginnen klein en kunnen we iets met scholen, en hoe gaan we om met diversiteit van boomsoorten en zo zijn er meer vragen om te beantwoorden'', aldus Van Bruggen.

Het laatste woord was aan wethouder Bart de Leede: ,,Een zichzelf respecterende gemeente zou geen 'knip voor de neus' waard zijn als die dit niet zou oppakken. Een uitspraak van de raad is niet nodig, want een Burgerinitiatief moet al voldoende zijn om dit een vervolg te geven, voor een college.'' De raadsvergadering eindigde met het voorstel om een werkgroep vanuit de gemeente in te stellen. ,,Wij willen in ieder geval in die werkgroep particperen, zonder ons vast te leggen op toezeggingen om daar een oneindig aantal uren in te zetten.'' Het initiatief ligt nu bij Marianne van Bruggen, die besloot met de reacties 'hartverwarmend' te noemen. ,,We zetten het met elkaar neer'', aldus Van Bruggen. 
 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date