Gratis OV voor AOW’ers per 1 december

11-07-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond werd het laatste stukje van de vorige week donderdag geschorste raadsvergadering afgewerkt. Vooraf was nog een aantal moties ingediend, sommige vanwege het spoedeisende karakter van een ‘zaak’, weer andere omdat beslissingen anders pas in september genomen zouden worden, na het reces.

Het eerste deel van de vergadering werd er gesproken over de Jaarstukken 2017, wat vooral terugblikken was want daar viel immers niets meer aan te wijzigen. Door de raad werd, via een motie, wel gevraagd om tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd te worden over het implementeren van de aanbevelingen van de accountant, en de resultaten hiervan. Zowel de Jaarstukken als de motie kregen unanieme instemming van de raad.

Vervolgens kwam er een amendement in stemming dat een aanvulling was op het voorstel van vrij reizen voor AOW’ers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Een initiatief dat genomen werd door de AOV, dat daarbij gesteund werd door zes andere partijen, en wat vooraf op een meerderheid kon rekenen. Het CDA en de VVD zagen het echter allemaal niet zitten. Voor het CDA was het amendement ‘onleesbaar’  en gold het oorspronkelijke raadsvoorstel voor hen voor een te kleine groep. ,,Ga je, als je eenzaam bent, dan in je eentje in de bus zitten?’’, aldus raadslid Marnix Alderliesten. ,,Wij geloven niet in dit plan om zo eenzaamheid te bestrijden’’. De VVD had vooral bezwaar tegen de extra kosten van het plan en wilde het budget liever aan andere projecten besteden om eenzaamheid te bestrijden. ,,Bijvoorbeeld door het project ‘Jong + Oud = Goud’ waarbij studenten aan ouderen gekoppeld worden voor gezelligheid en hulp’’, aldus een vooraf verstuurd persbericht. Raadslid Ruben van de Zande van de VVD betoogde dat het niet gepast wordt dit project te doen met geld van de belastingbetalers; dat dit geld op een andere manier juist bij (een deel van) de belastingbetalers terugkomt werd niet genoemd. Van de Zande: ,,Misschien maar eens vaker bij eenzame ouderen langs gaan met een pannetje soep, zoals onze leider Mark Rutte oproept’’.

Verantwoordelijk wethouder Bart de Leede noemde de proef van gratis reizen voor AOW’ers ‘nou eenmaal een eerder door de raad aangenomen voorstel waar we uitvoering aan moeten geven. De Leede:,,De meerkosten zijn een raming, waar we nou eenmaal mee te maken hebben’’. Volgens fractievoorzitter Desiree de Jong van het AOV was een vergelijkbaar project in Schiedam ‘goedkoper’ uitgevallen, dus kon het eerder mee- dan tegenvallen.

Uiteindelijk werd het amendement aangenomen met 22 stemmen voor en 10 tegen en het daarmee aangevulde raadsvoorstel  eveneens.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date