Groeiend Verzet: College, hou uw poot stijf !

05-10-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - ,,Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat op 24 september 2015 door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt een bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland’’. Dat stelt de actiegroep Groeiend Verzet in een brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders en de Vlaardingse gemeenteraad.

Groeiend Verzet plantte in 2013 een tweede Volksbos tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel waaraan op 30 april ter ere van de inhuldiging van de koning een koningslinde werd toegevoegd. Nu de komst van deze tunnel zeker lijkt verzet men zich vooral tegen de manier waarop deze aangelegd en ingepast gaat worden: ,,De minister heeft toegezegd het Volksbos te sparen, maar door een zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten aan te leggen zal het Volksbos niet bepaald gespaard worden’’.

Groeiend Verzet wil dat de eerder geplante twee Volksbossen, het eerste stamt uit 1992 en richtte zich tegen de plannen voor een vuilstort, onlosmakelijk als onderdeel van het natuurgebied gezien wordt: ,,Wij verzoeken u in uw ‘zienswijze’ ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit te vermelden, dat zowel het Volksbos als de Rietputten als een aaneengesloten natuurgebied beschouwd moet worden en ook het tweede Volksbos, als bewijs van de zorgen en betrokkenheid van vele bewoners in Vlaardingen, niet gerooid mag worden’’.

In de brief wordt ook nog gewezen op mogelijk foute metingen van de uitstoot van dieselauto’s, iets waar GroenLinks het college al eerder vragen over stelde.

De briefschrijvers besluiten met het verzoek aan het college, mede namens alle verontruste bewoners en bomenplanters van het Volksbos en het Tweede Volksbos de ‘poot’ stijf te houden: ,,houdt vol dat er maatregelen moeten komen die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt’’.

Namens Stichting Groeiend Verzet is de brief aan het college mede ondertekend door voorzitter Remi Poppe en bestuursleden Harry De Vries en Frederieke Verheijen. Kopieën ervan zijn ook richting Minister Schultz verstuurd.

 

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date