Groene schoolpleinen, droge voeten

23-03-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Op 16 maart 2017 maakte het Hoogheemraadschap Delfland bekend1 dat het dit jaar €250.000 subsidie beschikbaar stelt voor maatregelen die de regio bestendiger maken tegen klimaatverandering. Eén van de gevolgen van klimaatverandering is dat regenbuien heviger worden. Dit vraagt om alsmaar grotere capaciteit van riolen die het regenwater moeten afvoeren. Door de hevige regenbuien ontstaan problemen zoals ondergelopen straten en kelders.

D66 Vlaardingen merkt dat dit probleem wordt versterkt, omdat er steeds minder groene ondergrond is in onze stad, zowel in publieke ruimtes als in tuinen. Het ‘groenblauw’  maken van schoolpleinen (meer groen en dus meer mogelijkheden voor het verwerken van regenwater in de grond), kan hier een positieve verandering in aanbrengen. Volgens D66 Vlaardingen biedt deze subsidie kansen om Vlaardingse Schoolpleinen te vergroenen, hemelwater opnieuw te gebruiken en kinderen meer in contact te brengen met de natuur.

Raadsleden Yenice Jongejan en Koen Kegel van D66 hebben hierover het college vragen gesteld. Ze willen allereerst weten of het college de voordelen van het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen onderschrijft, zoals beschreven door het Hoogheemraadschap. Daarnaast vragen ze het college of het bereid is om te onderzoeken of deze subsidie in te zetten is voor Vlaardingse schoolpleinen. Tenslotte verzoeken ze om op basis van de bevindingen van het college de schoolbesturen en de gemeenteraad hierover te informeren.

 

 

Gerelateerd