GroenLinks: Kappen met kappen !

02-02-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Naast de SP  bemoeit ook de fractie van GroenLinks zich met het voornemen van Rijkswaterstaat om in het tweede Volksbos voor archeologisch onderzoek te gaan kappen. Een en ander hoort bij de voorbereidingen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Kees Borsboom en Lianne van Kalken, die samen de GroenLinksfractie vormen vragen op hun beurt het college of dat bekend is met de voorgenomen kap. Ze vervolgen daarop met de vraag ook van wie het grondgebied eigenlijk is en of er wel vergunningen voor afgegeven zijn.

GroenLinks stelt tenslotte ook vast dat nog niet alle besluiten rondom de aanleg van de Blankenburgtunnel definitief zijn en vraagt het college ook hierop door: ,,Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat dit onderzoek alsmede het kappen van het Volksbos door Rijkswaterstaat nogal voorbarig is, aangezien het trajectbesluit Blankenburgverbinding in Den Haag nog niet genomen is? Zo ja, welke oplossing(en) heeft het college hiervoor in gedachten en op welke termijn gaat u actie ondernemen?’’Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date