GroenLinks: kappen Volksbos is voorbarig

10-02-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – GroenLinks heeft antwoord gekregen van het college op haar vragen over de kap  van het Tweede Volksbos. Over die antwoorden is er bij de lokale fractie echter nog ontevredenheid. Reden voor fractievoorzitter Kees Borsboom om nogmaals in de pen te klimmen en vervolgvragen te stellen.

Borsboom betwist in zijn vragen de rechtmatigheid van het nu al kappen van het Volksbos ten behoeve van archeologisch onderzoek: ,,Wij vroegen u of het niet voorbarig is om nu al tot bomenkap over te gaan terwijl er in de Tweede Kamer nog geen democratisch besluit tot aanleg van de tunnel en tot het vaststellen van het Tracébesluit genomen is’’.

Niet alleen stelt Borsboom vast dat er nog geen definitief besluit genomen is over de exacte locatie en inpassing van de Blankenburgtunnel, ook moet de minister nog reageren op de vele ingediende ‘zienswijzen’. GroenLinks pleit daarop voor behoud van het gebied waar de tunnel aangelegd zou worden: ,,Zoals u weet is GroenLinks fervent voorstander van het intact houden van dit historisch gebied, maar als op democratische wijze een besluit genomen is, dan zouden wij deze tunnel geheel ondergronds aangelegd willen zien. Op deze wijze houdt u dit historisch gebied in stand’’.

Borsboom vervolgt: ,,Gezien het belang voor de Vlaardingers zouden wij willen aandringen op het vandaag nog versturen van een brief aan de minister en aandringen op het eerst nemen van een democratisch besluit in de Tweede Kamer, alvorens voorbereidende werkzaamheden te starten. Bent u bereid om per omgaande aan de minister te verzoeken om het kappen van bomen uit te stellen tot er in het parlement een definitieve beslissing ook inzake het tracé is genomen?’’.

Over het weghalen/kappen van het Volksbos vraagt Borsboom tenslotte of het college met de planters van de bomen in overleg wil gaan om te komen tot een andere locatie om deze bomen te herplanten. Borsboom: ,,Het vernietigen van 1700 bomen is volgens GroenLinks weinig duurzaam’’.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date