GroenLinks: lichtverspilling ook bij gemeente zelf

08-12-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Het college van Burgemeester en Wethouders wil lichtverspillers gaan opsporen via een nachtscan  door een vliegtuigje, en ook de plekken waar mogelijk meer licht nodig is. De fractie van GroenLinks stelt een aantal vragen aan het college om het probleem wat duidelijker in beeld te krijgen en schuwt een kritische ‘hand in eigen boezem’ niet.

GroenLinks vraagt allereerst wat de reden is om actief lichtverspillers op te sporen, en welke instrumenten de gemeente heeft om hier actie op te ondernemen: ,,Is er in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een bepaling op grond waarvan u deze lichtverspillers wilt aanpakken? Zo ja welk artikel? Zo nee, bent u bereid de APV daarvoor aan te passen?’’

Op plekken waar er op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van lichtverspilling kan dit juist een reden hebben: er wordt nog gewerkt in bedrijven of het werkt afschrikwekkend op potentiële inbrekers of overvallers. GroenLinks: ,,In het kader van "het donkere dagen offensief" kan het mogelijk afschrikwekkend zijn om verlichting te laten branden, ondermijnt dit niet uw plan van uitvoering? Heeft u hierover met de portefeuillehouder veiligheid overlegd?’’

De gemeente zelf wordt tenslotte door de fractie op haar beurt op de vingers getikt: ,,Waarom branden er tot laat in de avond nog zoveel verlichting in het Stadskantoor aan het West Nieuwland? Bij aanleg zouden hier toch allemaal bewegingssensoren geplaatst worden?’’  GroenLinks vraagt zich daarbij af wat dit betekent voor de duurzaamheid en het energie neutraal zijn van het Stadskantoor, zowel qua  gasverbruik als verlichting.

Tenslotte wil de fractie ook weten uit welk budget het onderzoek komt en wat de totale kosten zijn. Het college zal binnen dertig dagen met de antwoorden komen.

Gerelateerd