GroenLinks: situatie Marathonweg verslechtert

15-04-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Stil asfalt, ondertunneling bij het spoor en herinrichting ter hoogte van de Westlandseweg: er staat veel te gebeuren bij de Marathonweg de komende jaren. Op woensdag 13 april gaf de gemeente er voorlichting over. Omwonenden, fietsers en voetgangers hoeven echter geen verbetering te verwachten volgens GroenLinks Vlaardingen: ,,De gemeente zet alles in om het autoverkeer te faciliteren en van alle ambitieuze plannen om de Marathonweg minder overlast te laten bezorgen is bedroevend weinig over’’.

Milieu

Sinds 2013 is er 36 % meer autoverkeer op de Marathonweg. Meer geluidsoverlast en luchtverontreiniging zou je zeggen. GroenLinks: ,,De aanwezige expert van DCMR ontweek bij voortduring concrete vragen hierover en verwees naar het RIVM, de normen en de berekeningen’’. Volgens GroenLinks is niet duidelijk geworden hoe het nu echt ‘zit’ met de cijfers. Duidelijk werd wel dat de concentratie aan Stikstofoxiden op deze locatie hoger ligt dan gemiddeld in het Rijnmondgebied, en dat Rijnmond gemiddeld hogere concentraties heeft dan de rest van Zuid-Holland. ,,Het Noordelijk deel van de Floreslaan verkeert nu in de gevarenzone en blijft dat. Een vergelijkbare situatie kan ons inziens verwacht worden op de voormalige Fortunalocatie. De belasting met fijnstof is hoog, vergelijkbaar met heel Rijnmond. Het blijft hoog’’.

Op de gehele Marathonweg wordt ‘stil’ asfalt aangebracht. Funderingsonderzoek gaat nog plaats vinden om te kijken of de overlast door trillingen kan worden verminderd. Verder ontwikkelt de gemeente een saneringsprogramma om de geluidsoverlast in de woningen te verminderen. GroenLinks: ,,Lekker in je tuin zitten of op je balkon blijft desondanks voorbehouden aan stokdoven zonder gehoorapparaat’’.


Verkeer

Bij de aan te leggen rotondes heeft doorstroming van het (auto)verkeer prioriteit. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang, de situatie die tot nog toe alleen voorkwam bij de rotonde Maassluissedijk. Volgens GroenLinks vergoot de gemeente hier, gewild of ongewild, de kansen op ongelukken waarbij voetgangers of fietsen slachtoffer zijn.

Al met al vindt GroenLinks dat er van alle ambitieuze plannen om de Marathonweg minder overlast te laten bezorgen bedroevend weinig over is: ,,De verkeersdrukte neemt toe en de meeste ingrepen stellen zeer weinig voor’’.

Gerelateerd