Hoekse Lijn: ‘Rotterdam betaalt de rekening maar’

20-12-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – ‘We zijn belazerd door de projectorganisatie’. Een harde uitspraak van wethouder Ruud van Harten die vanavond de frustratie van de gemeenteraad deelde over de Hoekse Lijn. ‘De Vlaardingers hebben het meeste last van ‘het hele gedoe’, vond de raad vanavond vrijwel unaniem. De SP en GroenLinks hadden al een motie klaarliggen en fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA stelde voor om die aan te passen en hem door de gehele raad te laten ondertekenen. ‘Ik ben woedend en er moet extra compensatie komen voor de reizigers. De rekening moet naar Rotterdam’, aldus Solleveld. ‘Het is nogal een verschil of je een half jaar of bijna twee jaar gebruik moet maken van vervangend vervoer’.

‘Kan de RET dit wel aan’, vroeg daarop Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP zich af. Van Pienbroek bracht ook weer eens de Waterbus onder de aandacht; een extra mogelijkheid om de druk op het huidige (vervangende) openbaar vervoer te verlichten. Koen Kegel van D66 pleitte er voor om, als deel van de compensatie, in ieder geval de Waterbus door te trekken tot Vlaardingen. Fractievoorzitter Kalf van de VVD deelde het ongenoegen van de raad over de Hoekse Lijn, maar wilde wel voorzichtig zijn waar het ging om compensatie: ‘waar het ook vandaan komt, het blijft uiteindelijk gemeenschapsgeld’, aldus Kalf.

‘Ik heb getoetst bij de collega’s in Schiedam en Maassluis of ik had zitten slapen, maar we zijn gewoon om de tuin geleid door de projectorganisatie!’, aldus wethouder Ruud van Harten. Pas op 8 december kreeg hij volledige duidelijkheid: met alle nog mogelijke risico’s meegerekend, wordt pas het vierde kwartaal 2018 gereden op de Hoekse Lijn. Of het eerder wordt hangt af van diverse testen in maart 2018, aldus de wethouder.

Wie het allemaal gaat betalen? Een deel van de extra kosten zal volgens de wethouder bij de Metropoolregio terechtkomen, en daar maakt Vlaardingen, met 22 andere gemeenten, deel van uit. Dat kan betekenen dat ‘we’ indirect toch meebetalen aan de ‘blunderlijn’.

Na een schorsing kwam er dan uiteindelijk een motie van een eensgezinde raad. Hierin onder meer een pleidooi voor beter en meer vervangend vervoer, compensatie voor reizigers én ondernemers en de rekening voor de extra kosten moest naar Rotterdam gaan. ONS.Vlaardingen steunde de motie ook, maar diende er nog eentje extra in: een motie van treurnis over de houding van wethouder Van Harten in de hele zaak. ‘De wethouder zat in diverse bestuurlijke overleggen en daar had hij meer bestuurlijke verantwoording moeten nemen’, aldus Ron Boers van ONS.Vlaardingen. Boers stond alleen in zijn opvattingen; de raad vond dat nergens bleek dat wethouder Van Harten zijn werk niet had gedaan. De motie van ONS.Vlaardingen werd alleen door die partij zelf gesteund, en de raadsbrede motie, die ook de wethouder steunde, werd unaniem aangenomen. Het is nu aan wethouder Van Harten om de standpunten van de raad over te brengen aan de gemeente Rotterdam en de andere gemeenten in de Metropoolregio.

Gerelateerd