Hoekstra en Hoogendijk door met formeren coalitie

23-04-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Iedere fractie moet de gelegenheid hebben eigen punten in te brengen in het eerste akkoord dat de raad met elkaar gaat sluiten, het zogeheten ‘rompakkoord’. Dat was de boodschap die informateurs Arnout Hoekstra (SP) en Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) op maandagavond 23 april hadden voor hun collega-fractievoorzitters in de gemeenteraad.

In de voorgestelde nieuwe manier van werken wordt gestreefd naar ambities en wensen die vooraf al een breed draagvlak hebben en waarbij het college gevraagd wordt hiervan een officieel voorstel te maken. Ontbreekt die meerderheid dan kan er een voorstel worden voorgelegd met meerdere keuzes. Een laatste optie is dat de raad iets wil, maar niet exact weet hoe dat gerealiseerd moet worden. Hiervan wordt dan een zogeheten ‘startnotitie’ gemaakt, van waaruit verder gedacht en gewerkt wordt. Drie opties dus, die samengevoegd het genoemde ‘rompakkoord’ vormen. De basis lijkt hiermee gelegd voor een werkwijze waarin de raad komt met voorstellen; anders dan voorheen waarbij het college de voorstellen presenteerde aan de raad die voor of tegen kon stemmen.

Waar het in de raad ook om ging was of alle partijen de voorgestelde coalitie van ONS.Vlaardingen, de SP, het CDA, de VVD en GroenLinks ‘zagen zitten’. Voor de partijen die er deel van uit gingen maken vormde het natuurlijk geen probleem, op wat kleine kanttekeningen na. Zo vond Kas Vink (SP) dat een formateur, die een coalitie (en een college) definitief  ging formeren, niet per se uit de SP of ONS.Vlaardingen hoefde te komen. Er kon ook een ervaren ‘kracht’ van buiten de partijen aangetrokken worden.

De VVD, GroenLinks en het CDA waren ook uitermate gelukkig met de voorstellen van Hoekstra en Hoogendijk, waarbij Frans Hoogendijk meermalen werd geprezen omdat hij had laten zien ook een ‘andere koers’ te kunnen varen; geen spoor was over van eerder geuite kritiek op ONS.Vlaardingen.

,,Het is met de SP en ONS alsof er met een uit Ajax en Feijenoord samengesteld elftal Europa in wordt gegaan’’, reageerde Ben Trooster. Trooster verwonderde zich over de combinatie van twee partijen die eerder nogal uiteenlopend waren in visie, standpunten en werkwijze. Ivana Somers (Leefbaar Vlaardingen) haalde aan dat zowel de SP als ONS.Vlaardingen vooral de eigen standpunten uit het verkiezingsprogramma terug zullen willen zien in een akkoord. Gaat de SP dan echt oppositie voeren als dat niet zo is en wat doet ONS.Vlaardingen dan als het ‘eigen DNA’ onvoldoende in dat akkoord zit? De meeste punten in het akkoord zullen dan wel ‘uit de koker’ van die twee partijen komen!

Stefanie Solleveld (PvdA) vond de keuze voor een college met de beste man/vrouw op de juiste (wethouders)plek een betere optie, los van welke politieke kleur dan ook. Daarnaast uitte ze kritiek op hoe ONS-raadslid Tim Thiel die zich op social media nog steeds negatief uitlaat over andere partijen ,,Beneden peil'', vindt Solleveld. ,,Een sneer links of rechts vormt geen goede vertrouwensbasis als ONS.Vlaardingen nu echt wil samenwerken met alle partijen’’.

De verschillende vragen van de collega-raadsleden leverden weinig nieuws en al helemaal geen problemen op in de beantwoording door Arnout Hoekstra en Frans Hoogendijk, noch de vragen die onderling aan de fractievoorzitters werden gesteld. Frans Hoogendijk en Arnout Hoekstra kunnen wat de raad betreft aan de slag als formateur en een coalitie ‘smeden’. De raad als geheel zal zich daarnaast de komende tijd via verschillende bijeenkomsten richten op het opstellen van een breed gedragen raadsakkoord.

 

Gerelateerd