Ingezonden: Modderworstelen met Moraalridders

15-07-2018 Politiek Redactie

Ik stel me voor hoe het in 1018 moet zijn geweest in Vlaardingen, of Flardinga zoals het toen bekend stond. De wegen waren onverhard, en we waren omgeven door water. Ons land is nu ingepolderd en later bebouwd maar bestond toen waarschijnlijk vooral uit moerasgebied, ik stel me voor dat het is zoals de ruigte en sommige stukken van de Broekpolder en de Aalkeet buitenpolder. Brandnetels en blubber, soms ziet het er prachtig uit, maar als je er in valt krijg je blaren en zit je onder de stinkende modder.

Die veldslag in 1018 kan volgens mij heel goed hebben geleken op modderworstelen met een beetje extra zoals de obstakelrun in de broekpolder maar dan met stokken, zwaarden, dolken en ander vechtgerei.  Modderworstelen met (moraal)ridders die hun recht kwamen halen bij Dirk III.
De jonge boeren aan de zijde van Dirk die mee vochten tegen die Duitse soldaten, zullen die allemaal hebben begrepen wat er werd bedoeld en waar het om ging?

Maar is er dan wel wat veranderd? In het Flardinga van nu lijkt het ook of raadsleden met elkaar modderworstelen, als boeren met moraalridders. Nieuwe raadsleden kijken met ogen als grote mottenballen naar het schouwspel, ze houden zich op de vlakte bang om in de poel met modder en brandnetels te worden getrokken.

De moraalridders u kent ze wel, strijden met de grootste mond en stampen om de haverklap naar de microfoon, als iemand het aandurft hun verbale geweld een halt toe te roepen dan doen ze er alles aan om die in de poel met modder te krijgen. Ze trekken ten strijde om gewapend met een schelle stem, verwijten, beschuldigingen en drukke handgebaren de tegenstander klein te krijgen. Over de inhoud gaat het zelden, randvoorwaarden, verkeerd gevolgde procedures, het vergaren van nog meer informatie zonder doel of het al dan niet over de balk smijten van belasting geld, zijn vaak de inzet van de slag. Het gaat tenslotte allemaal om de tronen van het College, omdat de strijd om de tronen al via de stembus is gestreden, draait het nu om gunst en afgunst.

Om de slag om Vlaardingen 2018 te winnen moet de onderlinge strijd in de gemeenteraad worden gestaakt. Samenwerken, samen ten strijde trekken tegen de echte vijanden en belagers van de stad, Armoede, Eenzaamheid, Verpaupering en Leegstand bijvoorbeeld. Het moet niet gaan om procedures, werkwijze ‘s en niet gaan om mensen of partijen, er moet meer onderling respect zijn en mensen moeten niet worden aangevallen als ze het niet eens zijn met de numerieke meerderheid.

Als de gemeenteraad de omslag weet te maken naar een professionelere werkwijze, er meer naar elkaar wordt geluisterd en minder naar elkaar wordt geschreeuwd dan, alleen dan, heeft het raadsprogramma kans van slagen en heb ik alle vertrouwen in een goede afloop. Want als we met zoveel vechters voor dezelfde stad opkomen, gebeuren er vast en zeker mooie dingen en jagen we onze belagers de stad uit!

Ik hoop dat het reces iedereen goed doet, ik kom uit Flardinga en voor een beetje modder ben ik totaal niet bang.

Marnix Alderliesten
Raadslid CDA Vlaardingen

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date