Inspreken Voorjaarsnota op 29 juni

22-06-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Op 5 en 6 juli behandelt de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgeblikt op de gemeentebegroting voor volgend jaar, die in november aanstaande wordt vastgesteld. Wat gaat de gemeente volgend jaar doen (of niet meer doen), wat gaat dat kosten, waar gaan we dat van betalen?

Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota is er gelegenheid tot inspreken. Op donderdag 29 juni vanaf 19.30 uur mag een ieder die dat wil zijn of haar zegje doen over de plannen in de raadzaal van het Stadhuis , ingang Markt 11.

Hebt u belangstelling, meldt u aan. Hoe leest u hier!