Klimaattop: maak bindende afspraken !

20-05-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – ,,Maak concrete afspraken om een Vlaardings steentje bij te dragen tegen klimaatsverandering’’. Dat is in het kort de kern van de oproep die de fracties van ONS.Vlaardingen en GroenLinks doen, naar aanleiding van de komende klimaattop   van 3 juni.

GroenLinks en ONS.Vlaardingen juichen het initiatief van de gemeente Vlaardingen om op 3 juni een klimaattop te houden toe. In een gezamenlijke verklaring benadrukken de partijen dat de urgentie immers hoog is om na de positieve afloop van de klimaattop in Parijs, concreet aan de slag te gaan om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Op de Vlaardingse klimaattop moeten daarom afspraken worden gemaakt die bindend zijn, concrete acties aangeven en zich richten op energietransitie; meer gebruik maken van zonne-energie en windenergie vormen hier dan bijvoorbeeld onderdeel van.

Vervolgens willen GroenLinks en ONS dat er geld gereserveerd wordt bij de Voorjaarsnota voor een klimaatbegroting. Jaarlijks moet dan worden gekeken of de afgesproken acties uitgevoerd en de doelen behaald zijn. ,,Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, is pappen en nat houden geen optie meer’’, aldus de partijen in hun verklaring. ,,Er is een ware energietransitie nodig om onze woningen, instellingen en bedrijven energie-efficiënt en zelfs energieneutraal te maken, en over te schakelen op hernieuwbare energie. Dit betekent dat we de handen ineen moeten slaan, besluitvaardigheid moeten tonen en keuzes durven maken. Ook in Vlaardingen borrelt het al! Burgers nemen het initiatief; van het opzetten van een Vlaardings Energiecollectief, initiatieven om VVE’s en huurders te helpen hun woning energieneutraal te maken, tot ideeën om in Vlaardingen minder afhankelijk van gas te zijn. Daarom is het nodig dat doorgepakt wordt, en deze initiatieven alle steun krijgen van de gemeente’’.