Maak Museum Vlaardingen gratis toegankelijk

30-10-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - SP-raadslid Jolanda Löke gaat de gemeenteraad voorstellen de entree van het Museum Vlaardingen gratis toegankelijk te maken. Het voorstel kost 33.000 euro en moet er voor zorgen dat het museum meer bezoekers gaat trekken. Die 33.000 euro is het bedrag dat de circa 13.000 (deels) betalende bezoekers aan inkomsten uit toegangskaartjes hebben gegenereerd in 2016. 

Het museum trekt nauwelijks bezoekers. Aanvankelijk (2012) ging het museum uit van 35.000 bezoekers per jaar, dat zijn er in de praktijk slechts 13.000. De prijs van het toegangskaartje (€9,50) zal daar zeker een belangrijke rol in spelen. “Wanneer het bezoekersaantal fors zal stijgen, zal een hogere subsidiebijdrage in de toekomst ook beter uit te leggen zijn: de subsidiebijdrage per bezoeker gaat immers fors omlaag als het aantal bezoekers stijgt.” aldus Jolanda Löke.

Löke rekent desgevraagd nog even voor wat de 'winst' is voor de gemeente: ,,Het museum verwachtte 35 duizend bezoekers te ontvangen maar 'het waren er 13 duizend. Als je de subsidie van 4 ton deelt met aantal bezoekers van 13 duizend kost het de gemeente ongeveer 30 euro per bezoeker. Als je het entree gratis maakt en hierdoor meer bezoekers ontvangt, bijvoorbeeld dat er dan 30 duizend bezoekers komen, kost het gemeente 17 euro per bezoeker. Waardoor dan de subsidie van vier ton bijv naar 5 ton kan gaan het kost altijd geld maar dit valt dan beter uitleggen'', aldus Löke. Een wel heel bijzondere rekensom; als het museum dus 400.000 bezoekers gratis gaat ontvangen betaalt de gemeenten nog maar 1 euro per bezoeker, maar het subsidiebedrag gaat nooit omlaag, eerder nog meer omhoog: per bezoeker gaat dan wel het subsidiebedrag omlaag, maar in absolute zin is de gemeente meer geld kwijt bij de SP.

Per saldo wil de SP blijkbaar nu en in de toekomst nog meer subsidie verstrekken aan het Museum Vlaardingen, mogelijk dus tot een bedrag van €500.000, een ton meer dan nu, maar nog altijd minder dan het bedrag dat het Museum Vlaardingen nog maar kort geleden aan de gemeenteraad vroeg: €200.000 extra. Jolanda Löke vindt dat er wel wat moet veranderen bij het museum: ''Stel iemand aan die echt verstand van zaken heeft''. 

De SP verwacht dat de inkomsten uiteindelijk zullen toenemen: Mensen die een museum gratis bezoeken zijn na afloop eerder bereid een vrijwillige donatie te doen. Löke noemt daarbij de gratis toegang tot het Museum ook een stuk PR voor de stad. Meer bezoekers biedt ook meer horecamogelijkheden, bezoekers hoeven immers niet eerst een kaartje te kopen om een kop koffie te kunnen drinken. Wat er met die meeropbrengsten, voortvloeiend uit de horecaomzet en vrijwillige donaties moet gebeuren is nog onbekend.

Afgelopen zomer riep de gemeenteraad het college op met het museumbestuur in gesprek te gaan. Dit gesprek leidde tot een voorstel om eenmalig 17.000 euro beschikbaar te stellen, zodat in het voorjaar het lot van het museum verder besproken kan worden. Met die 17.000 euro wordt het gat in de exploitatiebegroting van 2017 gedicht. De gemeenteraad behandelt op 8 en 9 november de begroting.

Gerelateerd