Mariskwartier: zat de gemeenteraad te slapen?

25-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op donderdag 26 oktober vindt het vervolg van de raadsvergadering van 12 oktober plaats. Niet alle agendapunten konden daarin behandeld worden omdat het debat over de Parkeernota  erg veel tijd in beslag nam. Ook op donderdag worden staan weer zaken op de raadsagenda waar naar verwachting korter of langer over gesproken zal worden.

Allereerst zal de raad zich uitspreken over de mogelijke verkoop van de Globeschool in zogeheten ‘wensen en bedenkingen’, ofwel ‘voors en tegens’. Na verkoop zullen er kluswoningen in gerealiseerd worden. Het college kan de overwegingen van de raad overigens naast zich neerleggen, want het heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid in deze zaak. Op een buurtbijeenkomst  op 11 september waren er tussen de 30 en 40 buurtbewoners van Babberspolder/ Ambacht aanwezig, waarvan een deel het gebouw weer als school wilde gebruiken en anderen stelden voor er seniorenwoningen in te maken. Een klein deel van de raad heeft daarbij een voorkeur voor sloop van de school.

Een groot deel van de oppositie heeft een interpellatiedebat aangevraagd over het Mariskwartier, dit naar aanleiding van enkele brieven van een inwoner van Vlaardingen. In de plannen van deze buurt die op dit moment wordt opgebouwd is niet voorzien in volledige parkeervoorzieningen voor de toekomstige bewoners; deels zal er geparkeerd kunnen worden op eigen terrein en een ander deel zal een abonnement met reductie in de aangrenzende parkeergarage (aan de Afrol/Hoogstraat) aangeboden krijgen. De oppositie wil daarbij van het college weten of ontwikkelaar Woningstichting Samenwerking oneigenlijk financieel is bevoordeeld door de gemeente: parkeerplaatsen kosten bij de aanleg namelijk veel geld, en de aanleg ervan bij nieuwbouw is doorgaans verplicht. Dat dit nu (deels) niet hoeft bespaart Samenwerking veel geld. Saillant detail is dat de volledige gemeenteraad vooraf al bekend was met deze plannen en dus mogelijk heeft 'zitten slapen'.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de Raadszaal in het oude Stadhuis aan de Markt en is openbaar toegankelijk.

Gerelateerd