Niet meer Vlaardingse baby’s

22-03-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In een Amstelveens ziekenhuis zou een klein deel van het gebouw tot Amsterdams grondgebied verklaard worden. Amsterdammers die daar worden geboren zouden daarmee  in hun paspoort ‘Amsterdam’  als geboorteplaats vermeld krijgen. Een idee dat ook ingevoerd moet worden voor Vlaardingers, aldus de fractie van ONS.Vlaardingen. ,,Kan er niet een stukje van het Vlietland ziekenhuis tot Vlaardings grondgebied gemaakt worden?’’, is de kern van de vragen die de partij erover stelde aan het college.

Nee dat kan niet, is het samengevatte antwoord van het college. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het idee in Amstelveen al niet door; een kraamkamer is geen wettelijk grondgebied en kan dat ook niet worden. wel is er een mogelijkheid om grenscorrecties aan te brengen op grondgebied van plaatsen en ook van landen. Gemeentelijke grenswijzigingen moeten echter tenminste 10 % van het oppervlak van een gemeente betreffen en dat is wel erg veel en dus, in het geval van Schiedam en Vlaardingen, niet aan de orde.

Een andere mogelijkheid is om de woonplaats van de moeder op te nemen in de geboorteakte of het paspoort van het kind. Daar moet dan wel weer de wet voor aangepast worden en , na inwinning van advies, ziet de verantwoordelijke staatssecretaris hier onvoldoende reden voor. Daarmee blijft er nog één (toekomstige) optie over: een geboortecentrum waar poliklinische bevallingen medisch kunnen worden begeleid.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date