Onderzoek naar kwaliteit informatiebeveiliging

19-09-2019 Politiek Kor Kegel

VLAARDINGEN – De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen laat een onderzoek uitvoeren naar de staat van de informatiebeveiliging bij de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. De quick scan moet duidelijk maken in hoeverre de (digitale) gegevensbescherming van beide gemeenten op orde is. Ook moet antwoord worden gegeven op de vraag of de gemeenten alert en actief genoeg zijn nom de informatiebeveiliging oplossingsgericht te verbeteren. En: 'Kan de gemeenteraad ervan op aan dat het goed gaat?' 

Aanleiding tot het onderzoek is volgens voorzitter William van Deursen dat een groeiend aantal gegevens digitaal wordt vastgelegd en dat er aangescherpte regelgeving is, zoals Europese wetgeving die strengere eisen oplegt.

,,Dat vergroot de intrinsieke behoefte van de overheid om op een veilige manier met informatie en privacygegevens om te gaan. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de realisatie van die opgave door in beeld te brengen wat de stand van zaken rond informatiebeveiliging is, welke acties momenteel worden genomen en welke waarborgen de raad heeft dat het op een juiste wijze wordt aangepakt.''Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date