ONS Vlaardingen en SP: aan de slag!

04-04-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Twaalf fractievoorzitters van de in de gemeenteraad gekozen partijen bogen zich vanavond over het rapport van voormalig burgemeester Bert Blase. Blase had de afgelopen dagen met elk van hen individuele gesprekken gevoerd over ‘welke kant het op moest’ met de vorming van een nieuw college én een raadsakkoord. Die laatste term werd verkozen boven de term coalitieakkoord, want winnaar van de verkiezingen ONS.Vlaardingen beoogt brede afspraken te maken voor de komende jaren, met alle partijen en de burgers van de stad en niet enkel met de politieke partijen waarmee een coalitie gevormd gaat worden.

Frans Hoogendijk van ONS onderschreef de conclusies van Blase, met name om op hoofdlijnen een gezamenlijk akkoord te sluiten dat niet ‘in beton gegoten is’ en waarop alle betrokkenen nog kunnen sturen. Collega Arnout Hoekstra, die afgelopen week nog ‘ harde woorden  ’  geuit had richting Hoogendijk, sloot hierbij aan en sprak uit dat hij bereid was om samen met hem te verkennen welke coalitie gevormd kon worden. Hoekstra maakte daarbij wel het voorbehoud dat het eigen verkiezingsprogramma en de socialistische visie uitgangspunt was voor de inbreng van de SP in een toekomstig akkoord. Hij stipte ook nog eens de (mogelijke) financiering van (delen van) de verkiezingscampagne van ONS door een gokkastenexploitant  aan en pleitte voor een openbaar giftenregister van politieke partijen.

“Wat is er de afgelopen anderhalve week gebeurd dat u nu weer door één deur kunt”, vroeg Bart Bikkers van de VVD aan Hoogendijk en Hoekstra. “Is er voldoende vertrouwen in een toekomstige samenwerking?”  ,,Vertrouwen moet van twee kanten komen’’, sloot Lianne van Kalken van GroenLinks aan. Van Kalken noemde ook dat een verandering van de bestuurscultuur  noodzakelijk was. Van Kalken omschreef dit met ‘procesakkoord’, de manier waarop er in (en buiten) de raad met elkaar omgegaan wordt.

,,Er blijven nog wat vragen hangen over de sponsoring van ONS door een ondernemer’’, benoemde Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen. ,,Als er iets te verbergen valt dan zal dat niet in de boeken van de partij te vinden zijn’’. Trooster was ook verbaasd over de toeschietelijkheid van Arnout Hoekstra om al snel het proces van coalitievorming in te gaan met Frans Hoogendijk van ONS na de eerdere botsingen tussen de twee.  Koen Kegel van D66 vroeg Hoogendijk ook nog hoe hij het proces verder zag.

,,We weten dat er hobbels zullen komen’’, vervolgde Frans Hoogendijk. ,,Het is belangrijk daar oplossingen voor te vinden. Afgelopen weekend is Arnout Hoekstra aangeschoven om het gesprek samen voort te zetten en dat was voor ons een duidelijk signaal dat er een basis was om samen een volgende stap te maken’’. ,,Ik heb van mijn hart geen moordkuil gemaakt bij de vorige bijeenkomst’’, sloot Hoekstra aan. ,,Er moet nog veel gebeuren, maar er is voldoende basis hoewel ik niet op het punt sta om lid te worden van ONS.Vlaardingen. We hebben vier jaar lang tegenover elkaar gestaan dus direct na de verkiezingen hand in hand door het stadhuis zat er niet in. Wat we wel moeten voorkomen is dat oppositie voeren straks niet betekent dat je vier jaar lang niets in de melk te brokkelen hebt’’.

Een meerderheid van de aanwezige lijsttrekkers steunde overigens de conclusies van het rapport van Blase, maar had een voorkeur voor het eerst vormen van een coalitie met een ‘smal akkoord’ (enkele hoofdlijnen) en daarna te werken aan een raadsakkoord. Frans Hoogendijk en Arnout Hoekstra verklaarden tenslotte aan de slag te zullen gaan met verkennende gesprekken met de overige lijsttrekkers.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date