ONS Vlaardingen: gemeente overtreedt de wet

26-10-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen overtreedt de wet. Dat stelt de fractie van ONS.Vlaardingen in een reactie op de beantwoording van haar vragen over de landelijk verplichte taaltoets voor bijstandsgerechtigden.

Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet laten zien dat hij/zij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Een goed taalniveau is immers de beste route naar werk. Dit kan door aan te tonen dat men 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd, het inburgeringsexamen heeft behaald of een ander document heeft waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal beheerst. Wie dit niet kan aantonen zal een taaltoets moeten doen, afgenomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

ONS. Vlaardingen maakt het wat scherper en stelt in een persverklaring dat sinds 1 juli jongstleden elke gemeente verplicht is bij alle bijstandsgerechtigden een taaltoets af te nemen. ,,Ondanks de wettelijke verplichting zegt het college in antwoord op vragen van ONS.Vlaardingen, nog niet één keer te hebben getoetst’’, aldus raadslid Ron Boers. ,,Vreemd genoeg zei het college op 5 januari jongstleden op vragen van de SP echter dat Stroomopwaarts namens de gemeente klaar is voor de Toetsingswet’’. Boers trekt daarbij de conclusie dat de gemeenteraad destijds verkeerd is geïnformeerd. Van het college wil hij namens de fractie daarom weten hoe het niet toetsen door de gemeente Vlaardingen zich verhoudt tot de wettelijke verplichting om te toetsen volgens de Wet Taaleis Participatiewet. Over het tot nu toe ontbreken van de noodzaak om bijstandsgerechtigden te toetsen vraagt Boers: ,,Hebben inderdaad alle bijstandsgerechtigden die bewijzen overhandigd?’’

Tenslotte spreekt Ron Boers zijn ongenoegen uit over de eerdere beantwoording van vragen aan het college: ,,Hoe zit het met uw bereidheid om eindelijk eens artikel 36-vragen direct, concreet en ondubbelzinnig te gaan beantwoorden?’’

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date